Norwegian version
Solveig Merete Svantesen

Solveig Merete Svantesen

Administrative field of work

Reorganisation   Management development   Competence development   Organisational development   Strategy   Conflict management   Career development

Publications and research

Scientific publications

Skorge, Kristel Mari; Svantesen, Solveig Merete (2016). Når vitenskapelig ansatte blir ledere. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Ed.). Profesjon og ledelse. Kapittel 8. p. 155-184. Fagbokforlaget.

Svantesen, Solveig Merete; Jordanger, V (2004). Erfaringer fra Forskningspraksis, Psy 1007. Bjørgen, Ivar Arnljot; Stenseng, Frode (Ed.). Læringsmøter: Kvalitetsreformen ved Psykologisk institutt. Bidrag 3. p. 37-46.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete