English version
Solveig Merete Svantesen

Solveig Merete Svantesen

Kort om

Jeg jobber som programansvarlig for lederutvikling.

Lederutviklingsprogrammet ved OsloMet er virksomhetsinternt og for alle universitetets ledere. Det består av består av en kurspakke for lederopplæring, utviklingsprogrammer innen strategiske kompetanseområder og skreddersydd målgrupper av ledere.

Programansvaret innebærer å identifisere behov, designe tilbudene enkeltvis og samlet, og å gjennomføre, evaluere og videreutvikle konkrete lederutviklingsaktiviteter.

Administrative arbeidsområder

Omstilling   Lederutvikling   Kompetanseutvikling   Organisasjonsutvikling   Strategi   Konflikthåndtering   Karriereutvikling

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Skorge, Kristel Mari; Svantesen, Solveig Merete (2016). Når vitenskapelig ansatte blir ledere. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. s. 155-184. Fagbokforlaget.

Svantesen, Solveig Merete; Jordanger, V (2004). Erfaringer fra Forskningspraksis, Psy 1007. Bjørgen, Ivar Arnljot; Stenseng, Frode (Red.). Læringsmøter: Kvalitetsreformen ved Psykologisk institutt. s. 37-46. Psykologisk institutt, NTNU.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig