English version
Stine Hulleberg Johansen

Stine Hulleberg Johansen

Kort om

EU-teamet i FoU-seksjonen støtter forskere ved HiOA i arbeidet med å hente inn ekstern finansiering til forskningsprosjekter, primært fra EUs finansieringsordninger. Vi bistår i alle faser av søknadsutviklingen, fra idéutvikling til innsending av søknaden.

Administrative arbeidsområder

EU   Innovasjon   Finansiering   Prosjektledelse   Internasjonalt samarbeid   Mobilitet   Forskningssamarbeid   Eksterne relasjoner   Kompetanseutvikling   Nettverk

Vitenskapelige publikasjoner

Johansen, Stine Hulleberg (2020). Hedging in spoken conversations by Norwegian learners of English. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM) . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10852/82906

Johansen, Stine Hulleberg (2020). “I guess anyone would do that wouldn’t they?” How do native speakers of Norwegian and English hedge in informal conversations?. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics .

Johansen, Stine Hulleberg (2020). A Contrastive Approach to the Types of Hedging Strategies Used in Norwegian and English Informal Spoken Conversations. Contrastive Pragmatics: A Cross-Disciplinary Journal (JOCP) .
http://hdl.handle.net/10852/78435

Johansen, Stine Hulleberg (2019). Exploring the Use of Probes in a Corpus Pragmatic Study of Hedging Strategies. Nordic Journal of English Studies (NJES) . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10852/76228Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig