English version
Sylvia Irene Lysgård

Sylvia Irene Lysgård

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Rohden, Frauke Gerdes; Sascia Mewes, Julie; Lysgård, Sylvia Irene (2023). Caring for Methods – Fostering dialogue and diversity in digital ethnograpic methods. EASST Review. Vol. 42 (2).

Levold, Nora; Lysgård, Sylvia (2007). Internasjonaliseringsstrategier: Globalt arbeid – lokal kommunikasjon?. Levold, Nora; Spilker, Hendrik Storstein (Red.). Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi. s. 161-176. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig