English version
Sylvia Irene Lysgård

Sylvia Irene Lysgård

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Levold, Nora; Lysgård, Sylvia (2007). Internasjonaliseringsstrategier: Globalt arbeid – lokal kommunikasjon?. Levold, Nora; Spilker, Hendrik Storstein (Red.). Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi. kapittel 9. s. 161-176. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig