English version
Tanja Storsul

Tanja Storsul

Kort om

Tanja Storsul er prorektor for forskning og utvikling ved OsloMet. Hun har ansvar for oppfølging og utvikling av forskningsvirksomheten ved OsloMet. Hun leder universitetets FoU-utvalg og representerer OsloMet i forskningspolitiske nettverk. Storsul har også ansvar for OsloMets universitetsbibliotek.

Storsul har tidligere vært direktør for Institutt for samfunnsforskning, og professor og instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på teknologi og samfunn, mediepolitikk, og hvordan digitalisering påvirker mediemarkedene. Hun har sittet i flere offentlige utvalg, blant annet Akademisk frihet (NOU 2006 19), Mediestøtteutvalget (NOU 2010 14), og Medieeierskapsutredningen (2012). 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Demokrati   Mediepolitikk og medieregulering   Nye medier   IKT og samfunnsendring   Telepolitikk

Regioner

EU   Norden

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Krumsvik, Arne H. ; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh; Storsul, Tanja (2019). Making (Sense of) Media Innovations. Deuze, Mark; Prenger, Mirjam (Red.). Making Media: Production, Practices, and Professions. s. 193-205. Amsterdam University Press.
https://doi.org/10.2307/j.ctvcj305r.16

Storsul, Tanja (2014). Deliberation or self-presentation? Young people, politics and social media. Nordicom Review. Vol. 35.
https://doi.org/10.2478/nor-2014-0012

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Krumsvik, Arne H. ; Storsul, Tanja (2014). En kamp om makt og mening: Casestudie av Nordlys på iPad. Morlandstø, Lisbeth; Krumsvik, Arne H. (Red.). Innovasjon og verdiskaping i lokale medier. s. 127-142. Cappelen Damm Akademisk.

Kalsnes, Bente ; Krumsvik, Arne H. ; Storsul, Tanja (2014). Social media as a political backchannel: Twitter use during televised election debates in Norway. ASLIB Proceedings. Vol. 66.
http://hdl.handle.net/10642/2343

Storsul, Tanja ; Krumsvik, Arne H. (2013). Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change. ISBN: 978-91-86523-65-7. 280 s. Nordicom.
http://hdl.handle.net/10642/1753

Krumsvik, Arne H. ; Skogerbø, Eli; Storsul, Tanja (2013). Size, Ownership and Innovation in Newspapers. Storsul, Tanja; Krumsvik, Arne H. (Red.). Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change. s. 93-109. Nordicom.
http://hdl.handle.net/10642/1752

Storsul, Tanja ; Krumsvik, Arne H. (2013). What is Media Innovation?. Storsul, Tanja; Krumsvik, Arne H. (Red.). Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change. s. 13-26. Nordicom.
http://hdl.handle.net/10852/37298

Storsul, Tanja (2012). Mediepolitikk. Orgeret, Kristin (Red.). Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Storsul, Tanja (2011). Sosiale medier - nye muligheter for allmennkringkasterne. Nordicom Information.

Storsul, Tanja (2010). Television in Cyberspace. The Net Neutrality Tussle in Norway. Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard (Red.). The digital public sphere : challenges for media policy. s. 83-96. Nordicom.
http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publ

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig