English version
Tone Holt Nielsen

Tone Holt Nielsen

Kort om

Jeg underviser i engelsk og interkulturell kommunikasjon for økonomistudenter på OsloMet. Samtidig har jeg nylig fullført et PhD-prosjekt ved Universitetet i Oslo om bruk av engelsk i det private næringsliv. Jeg har tidligere undervist engelsk på Krigsskolen og Politihøgskolen, kurs for British Council i Romania og Serbia, samt Amerikansk litteratur på Universitetet i Oslo. I tillegg har jeg vært redaktør hos Gyldendal for læreverk i engelsk for den videregående skolen. Jeg har også undervist i fransk og engelsk på videregående skole.

Vitenskapelige publikasjoner

Nielsen, Tone Holt (2020). Developing shared communication practices: A study of BELF in multinational team meetings. Journal of English as a Lingua Franca. Vol. 9.
https://doi.org/10.1515/jelf-2020-2029

Nielsen, Tone Holt (2019). Norwegian Business Professionals´ Need for and Use of English as a Business Lingua Franca (BELF) in Multinational Corporations. HERMES - Journal of Language and Communication in Business. Vol. 59.
https://doi.org/10.7146/hjlcb.v59i1.117020Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig