English version
Torfinn Ørmen

Torfinn Ørmen

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Flipped classroom i naturfag (FiNa)

    Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforsker læringsdesign med hovedvekt på digitalt støttet omvendt undervisning for å fremme studentaktiv læring.

Vitenskapelige publikasjoner

Winter, Bjørn; Ørmen, Torfinn ; Bøckman, Petter (2015). Boakjølsnegl kan begrense forekomster av brunskogsnegl på grunn av sin atferd og munnanatomi. Fauna. Vol. 67.

Ørmen, Torfinn ; Winter, Bjørn; Bøckman, Petter (2011). Negativ tetthetsavhengighet mellom de skalløse snegleslektene Limax og Arion. Fauna. Vol. 63.

Winter, Bjørn; Ørmen, Torfinn ; Bøckman, Petter (2009). En eksperimentell studie av territoriell og predasjonsadferd hos stor kjølsnegl Limax maximus. Fauna. Vol. 62.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig