English version
Torgeir Skyttermoen

Torgeir Skyttermoen

Kort om

Torgeir Skyttermoen er førstelektor i prosjektledelse ved Handelshøyskolen, OsloMet, samt faglig leder for School of Management samme sted. Han underviser innen flere fagområder ved master-, bachelor- og EVU-studier og har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 20 år. Han har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. Skyttermoen har utviklet en rekke studier og fikk i 2012 Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Han er også tilknyttet Høgskolen i Innlandet. Faglige interesseområder foruten prosjektledelse er lederskap, organisering og innovasjon. Skyttermoen benyttes også som kurs- og foredragsholder innen arbeids- og næringsliv.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Organisasjon og ledelse   Prosjektledelse   Ledelse og lederutvikling   Endringsledelse   Ansvarlig ledelse og organisering   Organisasjonsutforming

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Skyttermoen, Torgeir ; Wedum, Gunhild (2023). Developing Capabilities for Sustainable Business Models: Exploring Project Maturity for Innovation Processes. Proceedings of the European Conference on Management, Leadership and Governance (ECMLG).
https://doi.org/10.34190/ecmlg.19.1.1897

Jørgensen, Sveinung; Skyttermoen, Torgeir ; Syversen, Trine Løvold (2013). I pose og sekk? Mot en prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag : et studieutviklingsprosjekt som ble "kronet med gull". Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Red.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. s. 211-226. ABM-media AS.

Skyttermoen, Torgeir (2011). Mer enn vurdering? Om digitale kompetansemapper i høyere utdanning. UNIPED. Vol. 34.

Skyttermoen, Torgeir (2008). Educause Conference 2008 - A brief report. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. Vol. 4.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig