English version
Veronica Lockertsen

Veronica Lockertsen

Kort om

Veronica Lockertsen er sykepleier med Master i Psykisk helsearbeid. Hun er for tiden stipendiat i et kvalitativt forskningsprosjekt ved navn Mind the gap. Prosjektet omdreier overgangen mellom barne-og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri for personer med Anorexia.

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lockertsen, Veronica; Holm, Lill Ann Wellhaven; Nilsen, Liv; Rø, Øyvind; Burger, Linn May; Røssberg, Jan Ivar (2021). The transition process between child and adolescent mental services and adult mental health services for patients with anorexia nervosa: a qualitative study of the parents’ experiences. 10 s. Journal of Eating Disorders . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10852/85377

Lockertsen, Veronica; Nilsen, Liv; Holm, Lill Ann Wellhaven; Rø, Øyvind; Burger, Linn May; Røssberg, Jan Ivar (2020). Experiences of patients with anorexia nervosa during the transition from child and adolescent mental health services to adult mental health services. Journal of Eating Disorders . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10852/78231

Lockertsen, Veronica; Nilsen, Liv; Holm, Lill Ann Wellhaven; Rø, Øyvind; Burger, Linn May; Røssberg, Jan Ivar (2020). Mental health professionals' experiences transitioning patients with anorexia nervosa from child/adolescent to adult mental health services: a qualitative study. BMC Health Services Research . Vol. 20:891.
http://hdl.handle.net/10852/79852Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig