Intensivsykepleie-studenter på master øver seg på pleieprosedyre med en treningsdukke i et sykehusrom med mange instrumenter..

Intensivsykepleie, master i spesialsykepleie

Masterprogram

Som intensivsykepleier er du spesialisert i livreddende behandling i spesialavdelinger på sykehus.

Dette studiet er en av spesialiseringene på master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Noen av emnene på studiet er felles for alle spesialiseringene.

De tre første semestrene studerer du på heltid. Masteroppgaven på 30 studiepoeng tar du på deltid i fjerde og femte semester.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende
  • norsk autorisasjon som sykepleier
  • minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon

  Du må også ha minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din. Hvis du ikke dekker kravet med bachelorgraden, kan fullført videreutdanning eller annen mastergrad innen helsefag regnes inn i karaktersnittet.

  Du kan få tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover minstekravet. Relevant yrkespraksis er arbeid som sykepleier ved somatiske avdelinger i sykehus/spesialisthelsetjenesten.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6277.

  Søknadsfristen er 1. mars. 

  Mer om å søke på master.

  Hvordan søke om innpassing av fullført videreutdanning i spesialsykepleie?

 • Hva lærer du?

  Du vil lære å gi helsehjelp til akutt og kritisk syke mennesker i alle aldere.

  Det kan være pasienter med akutt sykdom eller pasienter som har en akutt forverring av en kronisk sykdom. Noen pasienter har også behov for akutthjelp etter kirurgi og anestesi.

  Som intensivsykepleier får du avansert kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser og reaksjoner. Du vil vurdere pasientens behov gjennom kommunikasjon og samhandling, i et alders- og flerkulturelt perspektiv.

  Utdanningen i intensivsykepleie bygger på forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap.

  Du vil lære å analysere og forholde deg kritisk til eksisterende teori innenfor avansert medisinsk behandling. Du vil også kunne bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i praksis.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Det finnes dessverre ingen programplan for MASIN 2023 HØST i systemet.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom hele studiet brukes arbeidsformer som fremmer kunnskapsbasert praksis, ved at du integrerer forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap.

  Dette bidrar til at du stimuleres til å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder.

  Målet med arbeidsformene er å oppmuntre selvstendighet, nytenkning, egenaktivitet og refleksjon. I læringsfellesskapet er det tilbakemelding, fortløpende vurdering og veiledning som driver læringen fremover. 

  Noen av undervisningsformene vil være:

  • forelesninger
  • gruppearbeid
  • refleksjonsgrupper
  • seminarer
  • simulering
  • selvstudier
  • praksisstudier
 • Praksis

  Faglig forsvarlig intensivsykepleie innen spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må læres i direkte kontakt med pasienter.

  På denne måten får du som student erfaringer og utfordringer som er komplekse nok til at du kan nå læringsutbyttet for studiet.

  Derfor er det obligatorisk å være til stede når du har praksis.

  I sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må beslutninger ofte tas raskt, og gjennom praksisstudiene får du klinisk erfaring for å utvikle forståelse av pasientsituasjoner og hvilken kunnskap og handling som kreves.

  Det legges til rette for at du får erfaring med ulike typer avdelinger hvor intensivsykepleieren jobber. Du kan gjennomføre praksisen ved intensivavdelinger på alle intensivnivå.

  Du må regne med reisevei i praksisperioder.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som

  Intensivsykepleiere er etterspurte nøkkelpersoner i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp ved akutt og kritisk sykdom.

  Som intensivsykepleier arbeider du primært i spesialavdelinger som intensivavdelinger, overvåkningsavdelinger, postoperativavdelinger og akuttmottak. Det er mange mulige arbeidssteder, blant annet ved:

  • Spesialavdelinger ved sykehus
  • Intermediæravdelinger
  • Kommunehelsetjenesten
  • Ambulansetjenesten og luftambulansetjenesten
  • Katastrofe- og krigsområder
  • Undervisnings- og fagutviklingsstillinger

  Også i kommunehelsetjenesten er behovet for spesialisert kompetanse innen sykepleie økende. Intensivsykepleiere vil derfor også være etterspurt her.

  Med fullført master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter vil du også ha kompetanse til å sette i gang og gjennomføre utviklingsprosjekter samt delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet.

 • Utveksling

  Det er tilrettelagt for at du kan ha utveksling i praksis i andre semester. Du kan også ha et kortere praksisopphold i forbindelse med praksisperioden i tredje semester.

  Du kan også reise ut for selvstendig arbeid i forbindelse med masteroppgaven i fjerde og femte semester, hvis det er hensiktsmessig for oppgavens tematikk og problemstilling.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

 

Flere masterstudier

OsloMet tilbyr mange mastere innen helse- og sosialfag.

Studenthistorier

Fem sykepleierstudenter står rundt en sykeseng med en dukke. En av de gjør kompresjons øvelser på dukken.
Handlingskompetanse i akutte og kritiske situasjoner

Spesialsykepleiere er uunnværlige i alt fra store ulykker, kompliserte operasjoner til pleie av premature barn. Nå opprettes det flere studieplasser for å møte den økende etterspørselen etter denne kompetansen.