Pedagogisk veiledning for praksislærere og barnehagelærere, emne 1

Videreutdanning

Studiet er for deg som er utdannet barnehagelærer og jobber i barnehage. Det gir deg formell og praktisk kompetanse i ulike veiledningsfunksjoner. Studiet vektlegger læringsprosesser, ulike tilnærminger til veiledning og etiske utfordringer i veiledningsprosesser.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du 

  • ha bachelorgrad eller tilsvarende i barnehagelærerutdanning
  • være ansatt i barnehage
  • ha minst to års yrkespraksis fra barnehage etter fullført utdanning eller være aktiv praksislærer i barnehage for studenter ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier  

  Søkere rangeres etter karakterpoeng fra bachelorgraden/utdanningen.

  Du får 5 tilleggspoeng hvis du er ansatt i en barnehage som har samarbeidsavtale med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 5360.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Målgruppe

  Målgruppen for studiet er praksislærere som ønsker mer kompetanse innen veiledning. Egenutvikling og refleksjon over veiledning og vurdering knyttet til praksislærerfunksjonen står sentralt. Studiet passer også for barnehagelærere/styrere som veileder nyutdannede kolleger og/eller andre grupper.

  Etter endt studium kan du bygge videre gjennom å søke opptak til emne 2. Da vil du til sammen ha 30 studiepoeng, noe som nasjonale retningslinjer krever at praksislærere skal ha.

  Studieside for Pedagogisk veiledning for praksislærere og barnehagelærere, emne 1

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet går på deltid over to semestre og er samlings- og nettbasert. Studiet har fire samlinger av to dager varighet hver. Alle samlingene foregår på dagtid. Fagdager for praksislærere vil inngå som en del av enkelte samlinger.

  I periodene mellom samlingene arbeider du individuelt og i grupper med oppgaver.

  For å avlegge eksamen kreves minst 80 prosent deltakelse i undervisningen. Eksamen består av en individuell skriftlig semesteroppgave. 

  Deltakernes egne erfaringer med veiledningssamtaler og refleksjon over veiledning er sentrale i å utvikle veilederkompetanse,  og arbeidet med oppgavene er knyttet til dine egne erfaring som veileder. 

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

 • Mer om veiledning av nyutdannede lærere

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema 

Studenthistorie

Portrett av Ragnhild og Jorge i trappa inne i et bygg i Pilestredet
Ble bedre praksislærere med videreutdanning

Ragnhild og Jorge tok videreutdanning i veiledning. De fikk begge et faglig løft som praksislærere for barnehagelærerstudenter.