Ble bedre praksislærere med videreutdanning

Portrett av Ragnhild og Jorge i trappa inne i et bygg i Pilestredet

Barnehagelærere som ønsker å bli veileder for studenter i praksis, eller ønsker å bli bedre på pedagogisk veiledning, har muligheten til å sette seg på skolebenken ved OsloMet igjen.  

Det gjorde Ragnhild og Jorge, som valgte å ta videreutdanning i henholdsvis pedagogisk veiledning for praksislærere og barnehagelærere og veilederutdanning for praksislærere i barnehage.  

Bedre utbytte for praksisstudentene 

Ragnhild Aas Hallén (51) har jobbet som pedagogisk leder siden 1997, siden 2016 i Ahus barnehage 3 på Lørenskog. Hun har også i flere år vært praksislærer for barnehagelærerstudenter.

Motivert av ønsket om å bli en bedre praksislærer, valgte Ragnhild å studere pedagogisk veiledning ved OsloMet i årene 2019-2021. Med fullført emne 1 og emne 2, fikk hun til sammen 30 studiepoeng i veiledning, som nasjonale retningslinjer krever at praksislærere skal ha.

– Jeg tenker at studenter får bedre utbytte av læring i praksis når praksislærer er faglig oppdatert og bedre forstår hva veiledning er og hvordan utøve det, sier Ragnhild.  

Mens hun tok videreutdanningene, fortsatte Ragnhild å være praksislærer i egen barnehage. 

Jeg tenker at studenter får bedre utbytte av læring i praksis når praksislærer er faglig oppdatert og bedre forstår hva veiledning er og hvordan utøve det. – Ragnhild Aas Hallén

Veiledning kan bidra til studenters og kollegaers faglige utvikling

Ragnhild forteller at videreutdanningene har gitt henne økt kunnskap om og forståelse for mellommenneskelig kommunikasjon. Nå vet hun mer om hva hun selv kan bidra med i andres læring, og hvordan veiledning kan bidra til studenters og kollegaers faglige utvikling.  

Hun er også mer observant på de små nyansene i kommunikasjonen med små og store i barnehagen.

– Jeg har lært hvor viktig det er å være aktivt lyttende og se hva kroppsspråket forteller. Jeg er mer bevisst på hvordan man snakker til hverandre, og hvordan man kan kommunisere for å forstå hverandre bedre.  

Portrett av Ragnhild Aas Hallén i en grønn sofagruppe innendørs på studiested Pilestredet

Ragnhild mener det beste med å være videreutdanningsstudent er å få påfyll av teori og forskning – og å bli kjent med andre i samme type jobb. Foto: Siv Tonje S. Håkensen

I perioden mens Ragnhild tok videreutdanning, ble barnehagen hennes en av OsloMets universitetsbarnehager.  

– Universitetsbarnehageprosjektet ga meg et større innblikk i hvor viktig pedagogisk veiledning er for de som utdanner seg til barnehagelærere, forteller Ragnhild, som senere har bidratt aktivt i universitetsbarnehagesamarbeidet. Slik har hun også fått muligheten til å påvirke utviklingen av barnehagelærerutdanningen ved OsloMet.

Så selv om det er mye å gjøre med lesing, oppgaveskriving og å lære seg APA-stil, er ikke Ragnhild i tvil om hva slags utbytte hun sitter igjen med:  

– Det beste med videreutdanningene var å få faglig påfyll innenfor teori og ny forsking. Det var også veldig nyttig og hyggelig å bli kjent med nye folk i samme type jobb. 

Teoretisk kunnskap og «hands-on»-kompetanse

Jorge Roberto Navarro Fica (44) er utdannet filmregissør og barnehagelærer. Til daglig jobber han i Grorud idrettsbarnehage.

Han har tatt flere videreutdanninger på masternivå, blant annet veilederutdanning for praksislærere i barnehage i 2021 og 2022. Nå er han i innspurten på en masterutdanning i barnehagekunnskap.  

Da Jorge valgte å søke på veilederutdanningen, hadde han lenge drømt om å være praksislærer i barnehagen. Han ønsket å være faglig forberedt på en slik rolle.  

Det å være i arbeid som praksislærer mens jeg studerte selv, ga meg mulighet til å kunne utøve mange ulike veiledningsmetoder og verktøy mens jeg hadde dem ferskt i minne. – Jorge Roberto Navarro Fica

– Det handlet om å opparbeide meg innsikt, kunnskap og trygghet i den nye rollen som praksislærer. Jeg ønsket både mer teoretisk kunnskap og «hands-on» kompetanse med veiledning.  

I likhet med Ragnhild, hadde han veiledningsansvar for studenter i sin barnehage mens han tok videreutdanningen.  

– Jeg ble mer spontan og fri som veileder

Jorge opplevde det han kaller en “organisk vekselvirkende prosess” hvor han fikk prøvd ut den teoretiske kunnskapen som praksislærer i sin daglige jobb.

– Gjennom studiet fikk jeg presentert en «buffet» av metoder og arbeidsverktøy jeg kunne benytte meg av som praksislærer. Det å våge seg ut i nye farvann og prøve ut ulike tilnærminger i møte med nye studenter ga meg trygghet i rollen, forteller Jorge.

Jorge snakker med Ragnhild utendørs på studiested Pilestredet

Å jobbe som praksislærer mens man studerer selv gir deg mulighet til å prøve metoder og verktøy mens man har dem ferskt i minne, forteller Jorge. Foto: Siv Tonje S. Håkensen

– Samtidig fikk jeg mulighet til å fristille meg. Jeg ble i stand til å ha en mer spontan, fri og improviserende tilnærming til veiledningen. Slik kunne jeg møte det studentene selv utpekte som meningsfullt for veiledningen.  

Fikk påfyll av energi og kraft

Jorge synes det var både krevende og givende å være i hundre prosent jobb mens han studerte.  

– Jeg måtte bruke mye tid for virkelig å sette meg inn i og forstå ulike teoretiske innfallsvinkler til hva veiledning kan være, og hvordan den kan utøves, sier han.

– Samtidig var det givende og motiverende, fordi det å være i arbeid som praksislærer mens jeg studerte selv, ga meg mulighet til å kunne utøve mange ulike veiledningsmetoder og verktøy mens jeg hadde dem ferskt i minne.  

Det beste med å være videreutdanningsstudent mens man jobber, er nettopp den tette sammenkoblingen mellom teori og praksis, mener Jorge.  

– Det kan gi deg energi og kraft som student, praksislærer og ikke minst som kollega.  

Studenthistorier

Portrett av Anita Berge innendørs på studiested Pilestredet
– Jeg har lært å bruke uenighet som en konstruktiv kraft

Gjennom videreutdanningen Mangfoldsledelse i barnehage har Anita fått nye perspektiver på makt og mangfold. Hun anbefaler studiet til alle ledere i barnehager.

Bilde av Hege Løberg
Videreutdanning gir nødvendig kompetanseheving i barnehagen!

Videreutdanning for barnehagelærere bidrar til kvalitets- og kompetanseheving, øker barnehagelærernes faglige trygghet, og påvirker hele barnehagen positivt gjennom bedre refleksjon og diskusjon rundt praksis.

Usma Ahmed ser i kameraet og smiler
En brobygger i barnehagen

Barnehagelærer Usma Ahmed (27) brenner for å hjelpe barn med særlige behov. Hun gikk derfor rett fra bachelor til master i barnehagekunnskap.

Elin Marie Bergendahl smilende ved et bord med en bok.
– Styrerutdanningen er rettet mot virkeligheten min

Da Elin Marie Bergendahl bestemte seg for å ta lederutdanning for barnehagestyrere, var det for å forsikre seg om at hun var på rett spor. Hun koser seg på samlingene, og har allerede tatt ny lærdom med seg hjem.