Videreutdanning gir nødvendig kompetanseheving i barnehagen!

Bilde av Hege Løberg

Hege Løberg jobber som studieleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet. Her er hun ansvarlig for instituttets portefølje av eksternfinansierte oppdrag, etter- og videreutdanning. Hun har bakgrunn som barnehagelærer, med utdanning som førskolelærer og master i barnehagepedagogikk.  

Hvorfor er det viktig med videreutdanning for barnehagelærere, Hege?

Vi vet at mange ansatte har et stort behov for å øke kompetansen på de ulike fagområdene i barnehagens rammeplan. Livslang læring er blitt en nødvendighet og er et tydelig politisk satsingsområde. Samfunnsendringer, som blant annet digitalisering, kriger og klimakrise, påvirker barns oppvekstsvilkår og krever en stadig oppdatering av ansattes kompetanse.

Hvordan bidrar videreutdanning til god kompetanseheving?

Videreutdanninger bidrar til kvalitet- og kompetanseheving for praksisfeltet ved å være praksisnære, bruke studentens arbeidsplass som læringsarena og knytte teori og praksis sammen gjennom et utviklingsarbeid. Samtidig gir de studiepoeng på masternivå og kan søkes innpasset dersom man vil ta en mastergrad. 

Videreutdanning for barnehagelærere

OsloMet tilbyr ulike videreutdanninger for barnehagelærere.

Illustrasjonsbilde av studenter som går utendørs på campus Pilestredet.

Hva gjør videreutdanning med barnehagelærerens faglige trygghet?

Studentene får kunnskap og innsikt som gjør dem tryggere på rollen som barnehagelærer. Når barnehagelærerne får ny kunnskap og kompetanse kommer det hele barnehagen til gode. Gjennom nye måter å «se» barnehagen og barn på vil ansatte som tar videreutdanning kunne reflektere, analysere og diskutere praksis på en stadig bedre måte.

Er det noen videreutdanninger du spesielt vil anbefale?  

Lederutdanninger som Styrerutdanningen, Læringsmiljø og pedagogisk ledelse, spesialpedagogikk og veilederutdanning for praksislærere er populære. Samtidig er vi opptatt av å ha et bredt tilbud av ulike videreutdanninger som dekker bredden i fagområdene i barnehagen. Derfor er digital kompetanse, språkutvikling og språklæring i barnehagen og fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen også svært aktuelle. Høsten 2024 starter vi en helt ny videreutdanning; Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. 

Vi er opptatt av å ha et bredt tilbud av ulike videreutdanninger som dekker bredden i fagområdene i barnehagen – Hege Løberg

Slik er studiene organisert 

Videreutdanningene for barnehagelærere er samlingsbaserte og på masternivå. Studiene består av to emner på 15 studiepoeng hver. Videreutdanningene gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (udir.no).    

Studenthistorier

Studenter går på campus og snakker sammen i sommervær
Drømmer du om å undervise i tysk, fransk eller spansk?

Nytt utdanningstilbud gjør det mulig å kombinere lærerjobben med en videreutdanning i å bli språklærer.

Portrett av lærerstudent på OsloMet, Glenn Enochsen.
Har allerede fått jobb som lærer på hjemstedet

Glenn Enochsen (23) fra Hammerfest begynte å tenke på læreryrket allerede på ungdomsskolen. Nå gleder han seg til å komme tilbake til den samme skolen – som ferdig utdannet lærer.