Masterstudent i offentlig administrasjon og styring prater med medstudenter i et undervisningsrom.

Offentlig administrasjon og styring

Masterprogram

Vil du være med og bestemme hvordan vi skal forvalte samfunnets felles ressurser og verdier i fremtiden? Studiet gjør deg godt rustet til å bidra til innovasjon og omstilling i en sektor som er i sterk endring.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha en av disse:

  • bachelorgrad i administrasjon og ledelse
  • bachelorgrad med minst 80 studiepoeng fra minimum ett av fagområdene samfunnsvitenskap, organisasjonsvitenskap, juss og økonomi. Emner som inngår i de 80 studiepoengene kan eventuelt være tatt i tillegg til bachelorgraden.

  Du må også ha minst

  • 10 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelig metode
  • 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 2,88.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6075.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Med en master i offentlig administrasjon og styring får du den kunnskapen du trenger for å forstå og håndtere sammensatte utfordringer og endringsbehov i offentlig sektor.

  Sektoren er i sterk endring, og studiet gir deg kompetansen som kreves for å bidra til innovasjon og omstilling.

  Du får innsikt i hvordan offentlig forvaltning er organisert og fungerer fra et statsvitenskapelig, økonomisk, juridisk og organisasjonsteoretisk perspektiv.

  Du lærer viktige prinsipper for organisering av offentlig administrasjon, og for styring og ledelse i offentlig sektor.

  Kunnskap og ferdigheter

  Ved fullført master har du inngående kunnskap om

  • hvordan oppgaver innen offentlig administrasjon og styring blir påvirket av kompleksitet og av politisk og samfunnsmessig kontekst
  • ulike faglige perspektiver for å analysere og håndtere styrings- og ledelsesutfordringer
  • bruk av kontrakter i offentlig sektor
  • hvordan offentlig forvaltning kan bidra til effektiv bruk av ressurser
  • ledelse i organisasjoner
  • samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder
  • offentlig administrasjon og hvordan forvaltningen er bygget opp på ulike nivåer

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan

  • orientere deg selvstendig og kritisk til faglitteratur og andre kilder om administrasjon og styring
  • bruke perspektiver fra statsvitenskap, organisasjonsvitenskap, juss og økonomi for å analysere og finne løsninger på komplekse samfunnsutfordringer
  • planlegge, lede og gjennomføre endringstiltak i offentlig sektor
  • gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt
  • bruke relevante metoder for forskning om administrasjon og styring på en selvstendig måte

  Som ferdig utdannet kan du kommunisere og diskutere faglige problemstillinger med andre spesialister i administrasjon og styring, og du har kompetansen som kreves for å bidra til omstilling og nye løsninger.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er en kombinasjon av

  • forelesninger
  • seminarer
  • oppgaveskriving individuelt og i grupper
  • presentasjoner

  Undervisningen foregår på dagtid. Noen av de valgfrie emnene har samlinger med normalt to dagers varighet.

  Mellom samlingene arbeider du med oppgaveskriving eller forbereder presentasjoner.

  Du leverer skriftlige oppgaver og presentasjoner underveis i studieløpet.

  Fellesemner
  50 %
  Masteroppgaven
  25 %
  Valgemner/utveksling
  25 %
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Master i offentlig administrasjon og styring er særlig relevant for deg som vil jobbe i offentlig virksomhet, men er også aktuelt for arbeid innen privat eller frivillig sektor.

  Studiet kvalifiserer også for opptak på ph.d.-programmer.

  Noe av det du kan jobbe med er

  • ledelse og styring
  • strategiarbeid
  • organisasjonsutvikling
  • prosjektstyring
  • saksbehandling og rådgivning
  • utredning
  • forskning
 • Utveksling

  Du har mulighet til å dra på utenlandsopphold i tredje semester.

  Du kan få godkjent og innpasset inntil 30 studiepoeng fra utenlandsoppholdet i mastergraden.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter på OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Portrett av Josephine Larsen. Hun sitter ute og er kledd i kåpe, lue og votter.
Vil forvalte fellesskapets goder og oppgaver i fremtiden

– Offentlig sektor er i endring – en prosess jeg gjerne vil være en del av, sier Josephine Larsen. Hun er en av 40 studenter som tar master i offentlig administrasjon og styring ved OsloMet.

Inger og medstudenter rundt bordet
Masteren som gir gode arbeidsmuligheter

Inger Miriam har bakgrunn fra juss og organisasjonsvitenskap, og ønsket en master som kunne samle kompetansen hennes.