Vil forvalte fellesskapets goder og oppgaver i fremtiden

Portrett av Josephine Larsen. Hun sitter ute og er kledd i kåpe, lue og votter.

Det er viktig at fellesskapets ressurser og oppgaver forvaltes godt. Det ønsker studenter fra master i offentlig administrasjon og styring å bidra til.

– Jeg har alltid syntes at det har vært enormt spennende hvordan offentlig sektor blir styrt og ledet. Gjennom denne utdannelsen får jeg mulighet til å dykke lenger ned i styringsperspektivet og ledelsen.

– Offentlig sektor er i endring – en endring jeg gjerne vil være en del av, sier Josephine Larsen.

Malin og Josephine går på gata og prater sammen. De smiler og har på seg varme kåper.

Malin Emilie Mørk og Josephine Larsen er to av de 40 masterstudentene som ønsker å bidra til endringen i offentlig sektor. De går nå andre året på offentlig administrasjon og styring. Foto: Per Christian Lind

Relevant forskningspraksis

Den danske studenten går sitt andre studieår på offentlig administrasjon og styring ved OsloMet. Høstsemesteret 2020 var hun i forskningspraksis på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Her jobbet hun med det såkalte CONTEXT-prosjektet som handler om nye organisasjons- og styringsformer i kommunal eldreomsorg.

– I løpet av praksisen har jeg utforsket nye organisasjonslandskaper i en norsk og en dansk kommune gjennom casestudier. Målet har vært å forstå hvordan ideer om integrerte personsentrerte tjenester blir forstått og oversatt til praksis, forklarer hun.

Josephine var ikke klar over at det var mulighet for forskningspraksis da hun valgte studiet, men ser i ettertid at det har vært en kjempefordel.

Ved å delta på et forskningsprosjekt har jeg kunnet tilegne meg praksisnær kunnskap, som er knyttet opp til spesialisert kunnskap om teorier og metoder innenfor administrasjon og styring. – Josephine Larsen
Portrett av Josephine Larsen.

Nyttig for masteroppgaven

En master i offentlig administrasjon og styring gir kunnskap til å forstå og håndtere sammensatte utfordringer og endringsbehov i offentlig sektor.

Studentene lærer hvordan offentlig forvaltning er organisert og fungerer fra et statsvitenskapelig, økonomisk, juridisk og organisasjonsteoretisk perspektiv.

I tillegg kan de som velger forskningspraksis få nyttig erfaring med praktisk forskning, noe Larsen kan skrive under på.

– Jeg har fått innsikt i planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt. Gjennom empiriske undersøkelser og teoretisk refleksjon, har jeg også fått oversikt over ferdighetene som kreves for å gjennomføre et arbeid som holder en god vitenskapelig standard.

Hun tror denne erfaringen blir nyttig i arbeidet med masteroppgaven.

Prosjektpraksis i Oslo kommune

Masterstudiet i offentlig administrasjon og styring går over to år og er spesielt relevant for studenter som ønsker å jobbe i en offentlig virksomhet.

Det har student Malin Emilie Mørk fått erfare med praksis i Oslo kommune.

Å få muligheten til å få en fot inn i arbeidslivet allerede underveis i utdanningen, er fantastisk. Det gjør at man får kontakter, lærer arbeidslivet å kjenne, og ikke minst får anvende teori i praksis. – Malin Emilie Mørk
Portrett av Malin

Malin Emilie har allerede en bachelorgrad i idrettsvitenskap med fordypning i "Sport Management" fra Norges Idrettshøgskole.

Med mastergraden i offentlig administrasjon og styring får hun et bredere kompetansegrunnlag og mer kunnskap om blant annet politikk og juridiske spørsmål.

Malin Emilie opplever det som spesielt nyttig å kunne studere faget på universitetet og samtidig bruke teorien i prosjektpraksis i Oslo kommune.

– Utviklings- og kompetanseetaten jobber med å etablere et nytt felles tilgangsstyringssystem for Oslo kommune. I løpet av høsten fikk en medstudent og jeg lov til å være med på å innhente og dokumentere virksomhetenes behov og krav til det nye systemet, forteller hun.

Portrett av Malin som sitter på en benk ute på campus i Pilestredet. Hun har på kåpe, skjerf og hansker.

Malin Emilie Mørk valgte å bygge på bacheloren i idrettsvitenskap med en master i offentlig administrasjon og styring. Foto: Per Christian Lind

Parallelt med praksisen har hun hatt fagene personvernrett og offentlige anskaffelser og fikk mulighet til å bruke disse i forbindelse med prosjektet i Oslo kommune.

Studentene fikk i tillegg gjennomføre et eget prosjekt med fokus på personvern og informasjonssikkerhet, der de blant annet utformet informasjonstekster og var med på å utarbeide intervjuguide.

De gjennomførte også noen intervjuer i hovedprosjektet om felles tilgangsstyring.

– På denne måten kunne vi vurdere egen måloppnåelse mot de oppsatte målene og koble dette på pensumlitteratur, utdyper Malin Emilie.

Sosiale studenter

For begge masterstudentene har det sosiale miljøet både i klassen og ved OsloMet vært viktig for motivasjonen, spesielt da studiehøsten 2020 ikke ble helt som planlagt på grunn av koronapandemien.

– I masterklassen har vi blitt en god gjeng som møtes både på og utenfor universitetet. Det er godt å være en del av et studiemiljø, og vi er flinke til å gjøre hverandre gode ved å ha kollokviegrupper og jevnlig kontakt, sier Malin Emilie Mørk.

Josephine Larsen mener det gode muligheter for å være sosial på studiet, om man ønsker det.

– Studentrådet har jobbet hardt for det sosiale, og før koronarestriksjonene kom hadde vi fredagsbar, quiz-aften og julebord, avslutter hun.

Malin og Josephine sitter på en på benk ute på campus.

Miljøet i masterklassen for offentlig administrasjon og styring er veldig bra både faglig og sosialt, mener Malin Emilie Mørk og Josephine Larsen. Foto: Per Christian Lind

Studieliv

Jente ligger i en hengekøye i skogen og leser. Det ligger brune blader på bakken, er lite blader på trærne og hun har sol i ansiktet.
Bli kjent med studentbyen Oslo

I studentbyen Oslo kan du gå på kafé før frokost, sitte på lesesalen om dagen og dingle i en hengekøye i marka om natta. Det er kort vei fra liv og røre i sentrum til stillheten i skogen.

Tre studenter går sammen og ler og smiler ute i en park. Bakken er dekket av gule og oransje blader.
Det beste med studentlivet er mye frihet

Magnus gir studentlivet en sekser på terningen, mens Simay og Ploy begge triller en sterk femmer. Møt tre som tryna litt i begynnelsen, men som fikk fin kontroll på studiehverdagen.

Jente som sitter på biblioteket og leser.
Topp ti på campus

Du lurer du kanskje på hvordan området rundt universitetet er? Josefine viser deg sine favoritter på campus Pilestredet.

Studenter som jobber på iPad
Slik lykkes du som student

Her er OsloMet-forelesernes beste råd for å lykkes med studiene.

Flere hundre studenter sitter på en gressplen med armene til værs.
Dette er OsloMet

Læringsrike praksisperioder i arbeidslivet – og en sosial studietid. Ved OsloMet får du kunnskap og erfaringer for livet!