Møt studentene ved yrkesfaglærerutdanningen

Campus Kjeller med en person foran hovedinngangen

Siri Stjernløf Anstensen

Yrkesfaglærerutdanning i håndverk, design og produktutvikling

Siri Stjernløf Anstensen er møbeltapetserer, og brenner for håndverksfagenes plass i skolen, og i samfunnet ellers. 

Portrett av Siri Stjernløf Anstensen utendørs på campus Kjeller.

Siri Stjernløf Anstensen, student ved yrkesfaglærerutdanning i håndverk, design og produktutvikling. Foto: Siv Tonje S. Håkensen

Hvorfor tar du yrkesfaglærerutdanningen? 

– Ettersom jeg sitter i nemda for møbeltapetsererfaget, ble jeg spurt om å være med på å skrive den nye læreplanen i forbindelse med Fagfornyelsen. Da ble jeg nysgjerrig på hva elevene egentlig lærer i skolen. Nå som læretiden er kortere enn før, synes jeg det er enda viktigere med lærere som faktisk kan håndverk. 

Siri forteller at hun er glad i alt av håndverk, og blant annet liker å strikke, sy og snekre. Da mannen hennes som er mekaniker valgte å ta yrkesfaglærerutdanning, fant hun ut at dette var noe hun også kunne tenke seg. Tilrettelegging fra arbeidsgiver gjør det mulig å jobbe deltid ved siden av studiene: 

– Alle de dagene jeg ikke er på samling på OsloMet, har yrkespraksis eller pedagogisk praksis, jobber jeg. Jeg har en ålreit arbeidsgiver, hvis ikke hadde det ikke gått. 

Hva er det beste med å være student i voksen alder?

– Det er at jeg faktisk er interessert! Jeg tok allmennfag på videregående skole, det som i dag heter studiespesialisering, og det var ikke noe for meg. Nå, derimot, studerer jeg noe jeg vil lære.

Hvem passer yrkesfaglærerutdanningen i håndverk, design og produktutvikling for?

– Jeg kan egentlig bare snakke for meg selv – jeg er den eneste håndverkeren i en klasse med frisører. Men jeg tenker at man må være interessert i håndverk, og glad i å lage ting. 

Hun understreker også at utdanningen inneholder mye pedagogikk, og at man også må være forberedt på å bruke mye tid på andre ting enn håndverk.

Samtidig – med over 40 håndverksfag, er det en stor faglig bredde i det man skal sette seg inn i. 

– Man kan ikke lære alt om alle fagene, men man kan lære noen grunnleggende teknikker som elevene kan ha utbytte av, og se overføringsverdi mellom fagene. Nylig var vi for eksempel hos en hattemaker i to dager, så da fikk jeg et lynkurs i hattemakerfaget. Det er mange små og rare, men interessante fag. Det er viktig å ta vare på dem. Hvis ingen lærer seg dem, dør de jo ut. 

Lasse Mælen Båtstad

Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag

Etter åtte år i kokkeyrket gikk Lasse Mælen Båtstad over til å jobbe med voksenopplæring. Det vekket en interesse for pedagogikk.  

Lasse Mælen Båtstad, student ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag. Foto: Siv Tonje S. Håkensen

Hvorfor tar du yrkesfaglærerutdanningen? 

– Da jeg begynte å jobbe med opplæring av voksne innvandrere opplevde jeg selv om jeg hadde fagdelen på plass, så manglet jeg pedagogikken. Jeg ble veldig interessert i å få en formell pedagogisk utdanning. 

Lasse jobber fortsatt fullt i voksenopplæringen ved siden av studiet. Stipend fra Utdanningsdirektoratet og god tilrettelegging fra arbeidsgiver gjør at det går fint å få deltatt på samlinger. 

Hvordan er det å være student i voksen alder?

– Skolen passet ikke for meg, jeg var ikke moden nok. Da jeg ble voksen og litt roligere, fikk jeg lyst til å studere igjen. 

Før han startet på yrkesfaglærerutdanningen tok Lasse et år med kveldsundervisning for å få påbygging til generell studiekompetanse. Han hadde muligheten til å komme inn på yrkesfaglærerutdanningen med realkompetanse, men er likevel fornøyd med at han tok et påbyggingsår.

– Det var veldig kjekt, og jeg hadde god nytte av det da jeg startet på bachelorutdanningen. 

Hva er ditt beste tips til ferske yrkesfaglærerstudenter?

– Ikke la studiet bli overveldende. Du skal gjennom et godt tilrettelagt løp, og gjennom praksis vil du etter hvert bli tryggere. 

Han forteller at felles for ferske yrkesfaglærerstudenter er at pedagogikk er nytt for alle. Men ettersom alle selv har vært lærlinger en gang, og mange har erfaring med å lære opp lærlinger, har man likevel noe å bygge på.

– Du vil lære deg å koble det faglige til det pedagogiske, og forstå at det henger veldig tett sammen.

Lasse trekker fram praksisopplæringen som spesielt nyttig:

– Jeg er veldig godt fornøyd med den yrkesfaglige praksisen i ulike bedrifter. Alle yrkesfaglærerstudenter må ha praksis også utenfor eget fagbrevområde. Dette har vært mine nyttigste erfaringer i studiet. Jeg har også vært så heldig å kunne bruke erfaringene fra den yrkesfaglige praksisen på egen arbeidsplass, og sånn sett fått enda mer ut av studiene. 

Chaimaa Fanadi

Yrkesfaglærerutdanning i salg, service og reiseliv

Chaimaa Fanadi har lang arbeidserfaring som koordinator i Vy. Da hun ville utforske en ny side av seg selv, falt valget på yrkesfaglærerutdanningen i salg, service og reiseliv. 

Chaimaa Fanadi smiler mot kamera. Hun har på seg ytterjakke og står utendørs på campus.

Chaimaa Fanadi fra yrkesfaglærerutdanningen i salg, service og reiseliv. Foto: Mattias Müller

Hvorfor tar du yrkesfaglærerutdanningen?

– Det var et studium som jeg kunne kombinere med jobb, og som virket interessant med tanke på min yrkesbakgrunn og studieretning. Jeg tar yrkesfaglærerutdanning for å få faglig påfyll og utvikle min yrkesfaglige kompetanse utover eget fagbrevnivå. På den måten håper jeg en dag å kunne være et godt forbilde for noen, og være med å forme morgendagens samfunnsborgere.

Hva er det beste med å være student i voksen alder?

– Det er både fordeler og ulemper med å være student i voksen alder. En fordel for min del var at jeg hadde mange års arbeidserfaring, noe som bidro til at jeg kunne reflektere rundt de ulike temaene i studiet. 

Jeg tar yrkesfaglærerutdanning for å få faglig påfyll og utvikle min yrkesfaglige kompetanse utover eget fagbrevnivå. På den måten håper jeg en dag å kunne være et godt forbilde for noen, og være med å forme morgendagens samfunnsborgere. – Chaimaa Fanadi

– Ulempen kan være at man i voksen alder allerede har etablert et familieliv. Det gjør at man må være strukturert og målbevisst for å få hverdagen til å gå opp med studier, fulltidsjobb og barn. Dette kan til tider bli utmattende. Da gjelder det å være disiplinert, så vil studiet også bli en del av levemåten din.  

Hva er ditt beste tips til ferske yrkesfaglærerstudenter?

–  Hvis du er som meg, som ikke har jobbet som lærer tidligere og velger yrkesfaglærerutdanning, må du være forberedt på at mye vil være ukjent for deg i begynnelsen. Du må bruke mye av tiden på å sette deg inn i de ulike fagbegrepene. 

– Sakte, men sikkert vil alt falle på plass. Særlig etter at du har vært ute i pedagogisk praksis og fått observert hvordan det er å jobbe som lærer. Ha tålmodighet og tro på at med den erfaringen du sitter med, vil du komme i mål. 

Richard Andersen

Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk

Etter mange år som tømrer, ble det en stor overgang for Richard Andersen å begynne på yrkesfaglærerutdanningen i bygg- og anleggsteknikk. I starten var det uvant å håndtere de forskjellige digitale plattformene. Men heldigvis kom han raskt inn i det. 

Richard Andersen smiler mot kamera. Han har på seg ytterjakke og står ved en murvegg.

Richard Andersen fra yrkesfaglærerutdanningen i bygg- og anleggsteknikk. Foto: Mattias Müller

Hvorfor tar du yrkesfaglærerutdanningen?

– Jeg har trivdes med å ha med meg lærlinger og elever når jeg jobbet ute i bedrift tidligere. Jeg liker å kunne videreformidle den kunnskapen jeg selv sitter med til unge fremtidige yrkesutøvere innen tømrerfaget. 

– Tre måneder inn i yrkesfaglærerstudiet var jeg så heldig å bli ansatt som kontaktlærer på bygg- og anleggsteknikk ved Vestby videregående skole, så det er helt avgjørende at jeg gjennomfører studiet.

Hva er det beste med å være student i voksen alder?

– Man er mer reflektert og har en helt annen motivasjon for å kunne videreutdanne seg og gjennomføre studiet. 

Richard forteller at tross koronapandemien, har studiemiljøet vært godt.  

– Selv om det meste av studiet mitt har foregått under pandemien, har vi klart å holde sammen i kollokviegruppen ved å dra på turer og hatt forskjellige sammenkomster. Jeg ser for meg at vi kommer vi til å holde kontakten i mange år fremover. Vi er fem studenter fra samme studieretning i gruppen, noe som har gjort studiet lettere for oss. 

Richard har nå planene klare for mer utdanning. Lysten til å studere enda mer har overrasket ham. 

– At jeg skulle komme til å søke videre studier når jeg er ferdig med disse tre årene hadde jeg ikke trodd. Jeg kommer til å søke meg inn på spesialpedagogikk som starter etter sommeren. Dette for å få mer faglig påfyll. Hvis man går med planer om å studere videre, er det helt klart en fordel å starte med én gang.

Hva er ditt beste tips til ferske yrkesfaglærerstudenter?

–  Senk skuldrene! Studiet virker stort, omfattende og fremmed det første semesteret. Man kommer etter hvert inn i «den akademiske verden». Da det blir mer interessant og lærerikt. 

– Et godt tips er å bli en del av en kollokviegruppe som fungerer og hvor alle bidrar. Få gjerne hjelp av biblioteket med oppsett av oppgaver og litteraturlister, de er veldig behjelpelige.

– Pedagogiske ferdigheter verdsettes og er ettertraktet på nærmest alle arbeidsplasser. Dette er en utdanning som gir meg jobbsikkerhet! Jeg anbefaler denne utdanningen fordi jeg opplever at man lærer ekstremt mye hver eneste uke. 

Hilde Hagenborg

Yrkesfaglærerutdanning i elektro og datateknologi

Hilde Hagenborg har fagbrev som elektriker, og gjorde for noen år siden et karrierebytte da hun fikk jobb som lærer ved en videregående skole. Gjennom yrkesfaglærerutdanning sikrer hun seg nå formell lærerutdanning for å kunne fortsette i jobben. 

Hilde Hagenborg smiler mot kamera. Hun står utendørs på campus Kjeller foran noen trær.

Hilde Hagenborg fra yrkesfaglærerutdanningen i elektro og datateknologi. Foto: Siv Tonje S. Håkensen

Hva er det beste med å være student i voksen alder?

– Jeg er mer trygg på meg selv. Alle medstudentene mine er ivrige etter å lære noe, og å bidra i studiet. På studiet får jeg nye bekjentskaper med folk i hele landet. 

Hva er ditt beste tips til ferske yrkesfaglærerstudenter?

– Gå inn i studiet med et åpent sinn. Lag en plan for hvordan hverdagene skal gå opp med jobb, familie og studium.

Hilde trekker også fram de kunnskapsrike og flinke lærerne som underviser ved yrkesfaglærerutdanningen.

– Lærerne er lette å snakke med, og gir gode veiledninger.

Willy Pettersen

Yrkesfaglærerutdanning i informasjonsteknologi og medieproduksjon

Willy Pettersen har bakgrunn som systemspesialist i printer- og databransjen der han særlig har jobbet med løsninger for medieproduksjon. Han berømmer underviserne ved yrkesfaglærerutdanningen: 

– OsloMet sine pedagoger er faglig sterke. Å være student på yrkesfaglærerstudiet har bidratt til at jeg trives med mitt nye yrkesvalg fordi jeg tidlig i studiet har lært nødvendige, grunnleggende teknikker for å være lærer.

Willy Pettersen ser i kamera. Han har på seg ytterjakke og står mellom to murvegger i ulike farger.

Willy Pettersen fra yrkesfaglærutdanningen i informasjonsteknologi og medieproduksjon. Foto: Mattias Müller

Hvorfor tar du yrkesfaglærerutdanningen?

– Jeg ønsker å kunne nyttiggjøre min lange yrkeserfaring ved å være lærer for nye generasjoner fagarbeidere innen Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Med yrkesfaglærerutdanning får jeg et undervisningsfaglig grunnlag i et fagområde jeg trives med og er veldig opptatt av. Jeg er også interessert i å lære om, og være oppdatert på, forskningen innen området.

Hva er det beste med å være student i voksen alder?

– Jeg ønsket en ny yrkesutfordring og bestemte meg for å søke jobb som yrkesfaglærer i videregående skole og samtidig søke yrkesfaglærerstudiet på OsloMet. Det beste med å ta dette studiet i voksen alder er at jeg er mye mer tålmodig enn i mine yngre dager.

Hva er ditt beste tips til ferske yrkesfaglærerstudenter?

– Det må være å komme seg raskt i gang med oppgaveskriving. Å lære seg referanseteknikk og sette seg inn i pensumlitteraturen for semesteret.

Daniel Karlsrud

Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag

Daniel Karlsrud har jobbet som hjelpepleier og som konsulent på opplæringskontor. Han bor i Kristiansund, men synes det går veldig greit å møte på samlinger på Kjeller. Han fattet interesse for yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag da han møtte OsloMet på en stand under NM i yrkesfag. 

– Studiet er tøft i perioder, men jeg har ikke angret en dag på at jeg begynte.

Daniel Karlsrud ser i kamera. Han står ved en grå vegg.

Daniel Karlsrud fra yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag. Foto: Siv Tonje S. Håkensen

Hvorfor tar du yrkesfaglærerutdanningen?

–  Etter å ha jobbet på opplæringskontor og hatt veiledning av lærlinger, så kjente jeg at tiden var inne for å få mer kunnskap og kompetanse, og bestemte meg for å søke på utdanningen. 

– Jeg var litt bekymret for hvordan det skulle bli å overleve på studentøkonomi. Heldigvis fikk jeg et rekrutteringsstipend fra Utdanningsdirektoratet, noe som har gjort det enklere å kunne gjennomføre utdanningen økonomisk sett. 

Hva er det beste med å være student i voksen alder?

– Jeg har en helt annen motivasjon for å lære nå enn da jeg var i 20-årene. Jeg hadde vært mange år ut i arbeidslivet før jeg ble student, noe jeg ser at er en fordel. Mye av teorien kan jeg knytte opp imot erfaringer fra jobb. 

– En hyggelig bonus er medstudentene. Jeg har fått flere gode venner i løpet av disse årene. 

Hva er ditt beste tips til ferske yrkesfaglærerstudenter?

– Ikke vær redd for å spørre de ansatte på OsloMet om råd og veiledning, de hjelper oss gjerne! 

Yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet

Er du fagarbeider og ønsker å jobbe med opplæring i skole eller arbeidsliv? OsloMet tilbyr yrkesfaglærerutdanning innen følgende studieretninger:

Flere studenthistorier

Kjetil Wiblemo Sjølingstad, Hanne Ramberg og Truls Hestad Storebø står bak en kjøkkenbenk.
Derfor bør du velge yrkesfaglærerstudiet ved OsloMet

På bachelorutdanningen for yrkesfaglærer lærer du hvordan du kan formidle din kunnskap og erfaring fra eget fag til nye generasjoner fagarbeidere.

Kim Marius står foran mange biler kledd i en boblejakke. Han har armene i kors og smiler.
Hvorfor bli yrkesfaglærer?

Kim Marius (32) valgte å begynne på yrkesfaglærerutdanning da han fikk seg jobb som lærer.

Andreas Gullhav Hagen står og smiler på kjøkkenet. På hodet har han en sixpence, og i ansiktet har han en god skjeggvekst.
Utdanner morgendagens kokker

Etter flere år i restaurant- og matbransjen ville Andreas Gullhav Hagen (29) lære bort faget sitt.

Beate og Gøril står inne i et anatomirom med anatomiske tegninger og modeller. Begge er kledd i røde overaller. Gøril har en button med navnet sitt på.
Beate og Gøril blir motiverte av å ta master sammen

Da Beate Jørstad og Gøril Stokke Nordlie vurderte å ta masterutdanning i yrkespedagogikk, var det på en betingelse – at de kunne gjøre det sammen. De mener det har gitt både bedre resultater og en hyggeligere studieperiode.

Hendene til en murer holder et vater over en mursteinsblokk. I bakgrunnen ser vi beina til en student.
Arbeidsplassen som læringsarena

– I dette studiet lærer studentene å tilrettelegge for andres læring, forteller universitetslektor Anders Grydeland.

Studenter som jobber på iPad
Slik lykkes du som student

Her er OsloMet-forelesernes beste råd for å lykkes med studiene.