Produktdesignstudenter fikk en million i støtte

Egle og Joakim sett bakfra, på vei mot et område som er gravd ut og gjort klar til blomstereng. Egle med rake på skulderen og Joakim med trillebår og sekk.

STUD-ENT (student.oslomet.no), er en entreprenørskaps-ordning rettet spesifikt mot masterstudenter og ph.d.-kandidater. Ordningen administreres av Innovasjon Norge, og har et mål om å mobilisere studenter til å skape nye suksessbedrifter med grunnlag i kunnskap de har tilegnet seg gjennom studiene.

Bedriften til Egle og Joakim leverer Pollinator Parker-løsninger til næringslivet og kommuner, for å bekjempe problemet rundt den synkende villbie-bestanden. Pollinator Parker gir villbier mat og hjem, samt informerer forbipasserende om problematikken.

De to studentgründerne er både lettet og glade over prisen.

– Denne støtten betyr veldig mye for det videre arbeidet med Tiny Workers, forklarer de.

– Nå har vi et år hvor vi kan jobbe på fulltid med prosjektet og få lønn, istedenfor at vi skulle studert eller jobbet i tillegg. Da ville gjennomføringen tatt mer tid.

– I tillegg gir «godkjenningsstempelet» fra Innovasjon Norge oss en fordel i møte med nye samarbeidspartnere.

Ville starte noe eget

Både Egle og Joakim har tatt bachelor og master i produktdesign. De er også samboere og har lenge visst at de ønsket å starte noe for seg selv.

Sommeren 2020, før oppstart av master, satte vi i gang arbeidet, forteller paret.

– Først definerte vi verdiene våre. Hva er viktig for oss og hva vil vi skal være våre ledestjerner på denne reisen?

– Vi kom frem til følgende, i prioritert rekkefølge: bærekraft, likeverd, innovasjon, samarbeid og åpenhet.

De to gründerne startet med over 300 idéer!

 – Idéene ble evaluert basert på verdiene våre og andre kriterier. Til slutt endte vi opp med det som ble starten på Tiny Workers, sier Egle.

– Det har vært en lang designprosess for å komme ditt vi er i dag. Og prosessen er ikke ferdig. Vi utvikler nye ting, forbedrer og lærer hele tiden.

Målet med prosjektet er å bidra til å bekjempe den synkende villbiebestanden ved å forbedre bienes levevilkår, spre kunnskap til befolkningen og motivere til tiltak i private hager. – Egle og Joakim
Illustrasjon til skilt. Tegning av flere små bier som jobber. i en blomstereng. Noen har spader, noen sakser og noen planer frø.

Tiny Workers

Tiny Workers utvikler Pollinator Parker – områder som skal gi villbiene blomster og boliger i urbane områder. Disse vil være i ulike størrelser og bestå av lokale blomster, bieboliger og skilt med informasjon.

– Målet med prosjektet er å bidra til å bekjempe den synkende villbiebestanden ved å forbedre bienes levevilkår, spre kunnskap til befolkningen og motivere til tiltak i private hager.

– Med økt kunnskapsnivå blant befolkningen håper vi også å bidra til større politisk satsing på området, sier Egle og Joakim engasjert.

For tiden jobber de med å få til et pilotprosjekt i Lillestrøm. Gründerne ønsker å plassere en serie med nærliggende Pollinator Parker spredt utover byen. På sikt er målet at konseptet skal iverksettes i flere kommuner og landsdeler.

Instituttleder Einar Stoltenberg ved Institutt for produktdesign er stolt av studentene sine.

– Egle og Joakim har jobbet målrettet og lenge med et godt og viktig produkt. Det er utrolig hyggelig og velfortjent at de fikk støtte fra STUD-ENT gjennom Innovasjon Norge.

– Ikke minst tar Tiny Workers tak i en høyaktuell problemstilling gjennom å informere om, bevare og legge til rette for villbier. Jeg tror det er mange som ikke er klar over hvor viktige innsekter er for planeten vår og hvilken livsnødvendig rolle biene spiller, sier Stoltenberg.

Illustrasjon av pollinator park. To helt hvite mennesker går på en gangvei med blomstereng på begge sider. På den ene siden er det skilt med informasjon om prosjektet og flere villbiehus.

Krevende kombinasjon

Det å starte opp en bedrift er utfordrende og krever mye innsats. Det samme kan sies om å ta en mastergrad. Hvordan var det egentlig å kombinere de to tingene?

– At vi måtte utsette masterinnlevering til høsten, forteller litt om belastningen, smiler de to.

– Vi håpet at det skulle gå fint – masteroppgaven handlet jo om det samme som forretningsidéen. Likevel krevde det ulike tilnærminger.

– På studiet var det forventet at vi skulle utforske mye, se på mange mulige alternativer, ha mengder med utprøvinger og begrunne alt med teori.

– Fra Innovasjon Norge og forretningsveiledere derimot, var forventningen at vi hadde en løsning mye tidligere enn vi var komfortable med som designere. Vi måtte fra første dag tenke på hvordan vi kunne tjene penger på prosjektet, hvem som skulle betale og lignende.

– Som designstudenter har vi vært vant til å ha tid til å utforske og resultatet trengte jo aldri å være så realistisk som nå.

– For å oppsummere. Det ble nesten som å jobbe med to ulike prosjekter, selv om intensjonen var å slå to fluer i en smekk, forteller paret.

Egle og Joakim. I bakgrunnen ser vi en bygate.

Gode fasiliteter og godt miljø

I oktober leverer Egle og Joakim masteroppgaven. Og selv om det har vært en fryktelig travel sluttspurt og noen år preget av korona, ser de tilbake på studietida med glede. 

– Miljøet har vært preget av mange og gode diskusjoner, mye kompetanseutveksling og deling. Jeg kunne ikke ha ønsket meg noe bedre, sier Joakim.

– Det er ganske spesielt på produktdesign, det at studentene har så mye rom og at alle har sin egen faste arbeidsplass.

– Men det er jo viktig siden vi hele tiden hadde prosjekter på gang og masse verktøy og utstyr som vi måtte ha med oss.

– Jeg kommer til å savne studieplassen. Heldigvis får vi mulighet å bruke verkstedene under STUD-ENT-perioden, smiler Egle.

Sosiale medier

Studenthistorier

Nima i hvit romdrakt. Hjelmen er en stor, rund kule, og drakten har mye teknisk utstyr på seg.
Produktdesign ut i verdensrommet

– Design handler om veldig mye mer enn møbler og retail. Det får jeg jo ettertrykkelig bevist når jeg nå tar det inn i romfarten, sier Nima Shahinian.

Studentene sitter og står rundt omkring på gresset, ute på tunet til gården. Vi ser flere hoggestabber, treverktøy og maskiner. I bakgrunnen ser vi et stabbur, et uthus og en låve.
En opplevelse for livet!

De internasjonale produktdesignstudentene ved OsloMet fikk en pangstart på høstsemesteret. Tre uforglemmelige dager fylt med opplevelser – med base på en gammel slektsgård i Numedal.