Som tolk må Alla beherske mer enn språket

Tolkestudent Alla poserer utenfor Stortingsbygningen i Oslo.

Alla Koskova-Ofstad (60) er filolog med blant annet hovedfag i norsk fra universitetet i St. Petersburg.

Hun begynte å jobbe som russisk-norsk tolk og oversetter i Norge allerede på 1990-tallet, men følte at hun savnet noen ferdigheter for å kunne gjøre en god jobb som tolk.

– Det å jobbe som tolk handler om mye mer enn bare beherske språket. Det er noen tekniske ferdigheter du må kunne – for eksempel hvor du skal plassere deg, når og om du skal du bryte inn i samtalen, og det å være bevisst på rollen din, sier hun.

Ny tolkelov fra nyttår

1. januar 2022 ble ny tolkelov innført, og det har gjort satsing på profesjonsutdanninger innen tolking viktigere enn noen gang.

Alla sammenligner tolkeyrket med andre profesjonsutdanninger, som for eksempel barnevernspedagog eller sykepleier.

– Det er en selvfølge at du har utdanning i det yrket du utøver.

Må beherske norsk og tolkespråket

Med fullført bachelor i tolking for offentlig sektor blir du kvalifisert til å jobbe som tolk for det offentlige. For å kunne søke om opptak på studiet, må du ha bestått tospråklig opptaksprøve i form av bestått/tilfredsstillende resultat på tospråktesten.

Alla begynte å studere for å bli tolk allerede i 2007, på daværende Høgskolen i Oslo. Hun tok noen delemner som hun nå bygger videre på for å få en fullført bachelorgrad som tolk.

Alla poserer foran Tinghuset i Oslo.

Som tolk får Alla Koskova-Ofstad ofte oppdrag der hun skal tolke i en rettssak i Oslo tingrett.

Bachelorstudiet går over fire år, med nettbasert undervisning og samlinger, samt mye selvstudier. Alla er ferdig med studiet til jul 2022.

– Selv om jeg er godt voksen og trolig nærmer meg slutten av yrkeskarrieren, synes jeg det er viktig å ha en utdannelse i det yrket jeg jobber med. Jeg liker også å fullføre det jeg har påbegynt. Så da denne muligheten kom til å fullføre tolkeutdannelsen, syntes jeg det var riktig å søke. 

OsloMet tar opp studenter i ulike språk hvert år – i januar var det studiestart for tolking i dari, spansk og tigrinja på bachelorprogrammet i Tolking i offentlig sektor.

Tryggere som tolk med teoretisk bakgrunn

I Allas klasse for russisk-norske tolker er det tolv studenter. De har et godt studiemiljø der de utveksler erfaringer i ulike fora – chattegrupper, videosamtaler, og når de møtes i samlinger.

– Det jeg synes er fint, er at vi gjennom studiet får den teoretiske bakgrunnen for tolkeyrket. Ved å ha dette i bunn, føler du deg mye tryggere i en tolkesituasjon. Hvis det oppstår problemer, har du også lært hvordan dette kan løses, sier hun.

Delemnene studentene skal gjennom inkluderer blant annet yrkesetikk og profesjonskunnskap, simultantolking, skrift til tale og tolkens kommunikative kompetanse.

På samlingene har studentene gjennomført ulike tolkeøvelser, der de får testet ut mulige situasjoner de kan komme opp i. Det har vært veldig nyttig, mener hun.

Alla Koskova-Ofstad

Lever av frilansoppdrag

De fleste tolker må basere seg på å være frilansere, og ta tolkeoppdrag for ulike oppdragsgivere.

– Jeg synes det er en utrolig interessant jobb. Jeg treffer mange mennesker, og det er aldri kjedelig. Det jeg liker best er simultantolking, det vil si at jeg tolker samtidig som personen snakker, sier Alla.

De første årene tolket hun mye for den nå nedlagte statlige etaten Likestillingsrådet, som hadde et prosjekt med kvinner på Kolahalvøya. Da reiste hun mye frem og tilbake til Russland. Hun har også hatt mange oppdrag for UDI og fagbevegelsen.

– De siste årene har det blitt stadig mer bruk av tolker i helsevesenet, forteller hun.

Som tolk er din jobb å sørge for at mottakeren forstår det som blir sagt, og da må du også selv forstå det som blir sagt. En bred allmennkunnskap er derfor en stor fordel for en som skal jobbe som tolk.

– For å være en god tolk, må du være nysgjerrig. Jeg blir aldri utlært. Jeg bruker mye tid på å lese og lære om de temaene jeg skal tolke. Det er alltid noe nytt å sette seg inn i, sier Alla.

Alla står foran porten ved hovedinngangen til Stortinget.

Skal du livnære deg som tolk, må du basere deg på frilansoppdrag. Til gjengjeld får du prøve deg på ulike oppdrag – for eksempel på Stortinget.

Les flere studenthistorier

Tre studenter sitter rundt en PC. Gutten i midten peker på skjermen mens hans snakker.
Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

Lurer du på hvilket fag du skal velge? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks.

Tre studenter går sammen og ler og smiler ute i en park. Bakken er dekket av gule og oransje blader.
Det beste med studentlivet er mye frihet

Magnus gir studentlivet en sekser på terningen, mens Simay og Ploy begge triller en sterk femmer. Møt tre som tryna litt i begynnelsen, men som fikk fin kontroll på studiehverdagen.