Norwegian version
Beate Vigeland

Beate Vigeland

Publications and research

Dissemination

Vigeland, Beate (2023). "Familien" Skulptur materialbasert i tre.

Vigeland, Beate (2023). "Jettegryte fra Verdens Ende" Skulptur materialbasert i tre.

Vigeland, Beate (2023). "Hold with Hope II" Skulptur materialbasert i tre.

Dybvik, Jeanette Helleberg ; Vigeland, Beate (2023). Flaks eller uflaks. Jubileumskonferanse. Fortid, nåtid og fremtid..Nettverk for formgivning, kunst og håndverk. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Fehr, Anneke von der ; Vigeland, Beate (2023). Orgonaccumulator Et samarbeidsprosjekt mellom Beate Vigeland og Anneke von der Fehr. Presentasjon av accumulatoren, som ble installert brukt under konferansen. BODY AND MIND ONE ENITITY. International Summer University, Oslo Metropolitan University (OsloMet. ARR. BERIT HEIR BUNKAN.

Vigeland, Beate (2022). "Hold with hope" Skulptur materialbasert i tre.

Vigeland, Beate (2022). "Try me, buy me I, og "Try me, buy me II". Skulpturer materialbasert i tre. Skape(t).

Vigeland, Beate (2021). "Like a rolling stone". Skulptur i materialet tre. Gruppeutstilling i "Brusfabrikken". Kragerø. Norge.

Vigeland, Beate (2021). "Vedskjulet". Separatutstilling i "Galleriet ved havet", https://gallerietvedhavet.no 18 verk. Materialbasert i tre og metall.

Berg, Lise-Kari ; Dybvik, Jeanette Helleberg ; Jarstø, Elisabeth; Vigeland Arnesen, Beate (2021). Koronatilpasset kunst og håndverksundervisning i grunnskolelærerutdanningen. Nasjonal nettverkskonferanse for Kunst og håndverk i UH-sektoren. Universitetet i Agder og KKS.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete