Norwegian version
Bjørg Fossestøl

Bjørg Fossestøl

Fields of study

Academic disciplines

Social work

Subject areas

Professional ethics   Child welfare and social authorities   Social pedagogy   Practical knowledge   Sosialt arbeid   Philosophy of science

Scientific publications

Fossestøl, Bjørg (2019). Ethics, Knowledge and Ambivalence in Social Workers´Professional Self-Understanding. The British Journal of Social Work . Vol. 49.

Fossestøl, Bjørg (2017). Metode og praktisk kunnskap. Halås, Catrine Torbjørnsen; Kymre, Ingjerd Gåre; Steinsvik, Kari (Ed.). Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. kapittel 3. p. 53-68. Gyldendal Akademisk.

Fossestøl, Bjørg (2016). Moralsk ansvar - den profesjonelles private dilemma?. Kroken, Randi; Madsen, Ole Jacob (Ed.). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. kapittel 3. p. 42-63. Gyldendal Akademisk.

Fossestøl, Bjørg (2013). Evidens og praktisk kunnskap. Fontene forskning . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/11250/99049

Fossestøl, Bjørg (2006). "Hvorfor er det vanskelig å artikulere praktisk kunnskap". Røysum, Anita (Ed.). Sosialt arbeid. Refleksjoner om kunnskap og praksis. Kapittel 2. p. 25-36.

Jensen, Karen; Fossestøl, Bjørg (2005). Et sprÃ¥k for de gode gjerninger? om sosialarbeiderstudenter og deres motivasjon. Nordisk sosialt arbeid .

Jensen, Karen; Tveit, Bodil; Fossestøl, Bjørg; Karseth, Berit (2002). "Nye motivasjons- og meningsformer blant sykepleierstudenter". Johannessen, Kai Ingolf; Schmidt, Ulla (Ed.). Verdier - flerfaglige perspektiver. kapittel. p. 73-90. Tapir Akademisk Forlag.

Fossestøl, Bjørg (1997). Hva er profesjonell handling i sosialt arbeid. Nordisk sosialt arbeid . Vol. 17.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete