English version
Bjørg Fossestøl

Bjørg Fossestøl

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Profesjonsetikk   Barnevern og sosialforvaltning   Sosialpedagogikk   Praktisk kunnskap   Sosialt arbeid   Vitenskapsteori, fakta og kunnskapsproduksjon

Vitenskapelige publikasjoner

Fossestøl, Bjørg (2019). Ethics, Knowledge and Ambivalence in Social Workers´Professional Self-Understanding. The British Journal of Social Work . Vol. 49.

Fossestøl, Bjørg (2017). Metode og praktisk kunnskap. Halås, Catrine Torbjørnsen; Kymre, Ingjerd Gåre; Steinsvik, Kari (Red.). Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. kapittel 3. s. 53-68. Gyldendal Akademisk.

Fossestøl, Bjørg (2016). Moralsk ansvar - den profesjonelles private dilemma?. Kroken, Randi; Madsen, Ole Jacob (Red.). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. kapittel 3. s. 42-63. Gyldendal Akademisk.

Fossestøl, Bjørg (2013). Evidens og praktisk kunnskap. Fontene forskning . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/11250/99049

Fossestøl, Bjørg (2006). "Hvorfor er det vanskelig å artikulere praktisk kunnskap". Røysum, Anita (Red.). Sosialt arbeid. Refleksjoner om kunnskap og praksis. Kapittel 2. s. 25-36.

Jensen, Karen; Fossestøl, Bjørg (2005). Et sprÃ¥k for de gode gjerninger? om sosialarbeiderstudenter og deres motivasjon. Nordisk sosialt arbeid .

Jensen, Karen; Tveit, Bodil; Fossestøl, Bjørg; Karseth, Berit (2002). "Nye motivasjons- og meningsformer blant sykepleierstudenter". Johannessen, Kai Ingolf; Schmidt, Ulla (Red.). Verdier - flerfaglige perspektiver. kapittel. s. 73-90. Tapir Akademisk Forlag.

Fossestøl, Bjørg (1997). Hva er profesjonell handling i sosialt arbeid. Nordisk sosialt arbeid . Vol. 17.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig