Norwegian version
Bjørg Siw Møller Tannæs

Bjørg Siw Møller Tannæs

Scientific publications

Benneche, Tore; Chamgordani, Elahe Jafari; Herstad, Gunnar; Tannæs, Bjørg Siw Møller ; Scheie, Anne Aamdal (2016). 5-Alkylidenethiophen-2(5H)-ones as Biofilm Inhibitors. Letters in Organic Chemistry. Vol. 13.
https://doi.org/10.2174/1570178613666160620114658

Landmark, Cecilie Johannessen ; Tannæs, Bjørg Siw Møller ; Østbye, Kirsten Margrethe (2006). Nye studieplaner ved Reseptar- og bioingeniørutdanningene ved Høgskolen i Oslo-en pedagogisk utfordring. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. Vol. 4.

Møller, Bjørg Siw ; Undheim, Kjell (2003). A versatile method for the preparation of enantiomeric benzene-1,2-bis(alanine) derivatives. Synthetic Communications. Vol. 33.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete