Norwegian version
Bjørg Siw Møller Tannæs

Bjørg Siw Møller Tannæs

Scientific publications

Benneche, Tore; Chamgordani, Elahe Jafari; Herstad, Gunnar; Tannæs, Bjørg Siw Møller; Scheie, Anne Aamdal (2016). 5-Alkylidenethiophen-2(5H)-ones as Biofilm Inhibitors. Letters in Organic Chemistry . Vol. 13.

Landmark, Cecilie Johannessen; Tannæs, Bjørg Siw Møller; Østbye, Kirsten Margrethe (2006). Nye studieplaner ved Reseptar- og bioingeniørutdanningene ved Høgskolen i Oslo-en pedagogisk utfordring. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift . Vol. 4.

Møller, Bjørg Siw; Undheim, Kjell (2003). A versatile method for the preparation of enantiomeric benzene-1,2-bis(alanine) derivatives. Synthetic Communications . Vol. 33.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete