Norwegian version
Birgitte Nyblin-Austgulen

Birgitte Nyblin-Austgulen

Publications and research

Dissemination

Nyblin-Austgulen, Birgitte (2022). Et spindelvev av kontroll. En tematisk analyse av fem personers opplevelser av vold som del av religiøs praksis under oppvekst i lukkede religiøse samfunn i Norge. 95 p. Høgskolen i Innlandet.
https://hdl.handle.net/11250/3019738These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete