English version
Birgitte Nyblin-Austgulen

Birgitte Nyblin-Austgulen

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Nyblin-Austgulen, Birgitte (2022). Et spindelvev av kontroll. En tematisk analyse av fem personers opplevelser av vold som del av religiøs praksis under oppvekst i lukkede religiøse samfunn i Norge. 95 s. Høgskolen i Innlandet.
https://hdl.handle.net/11250/3019738Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig