Norwegian version
Inger Marie Vingdal

Inger Marie Vingdal

Fields of study

Academic disciplines

Activation instruction   Physical education and sport psychology   Sociology

Subject areas

Learning environment   Outdoor life   Physical education   Children in sport   Physical Literacy   Early Years Education

Scientific publications

Vingdal, Inger Marie (2021). Å trene barn - forventning og glede. Barneidrettstreneren 2.utgave. p. 135-159. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2021). Lekende læring i trygge miljø. Barneidrettstreneren 2.utgave. p. 97-133. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2021). Relasjon til barn. Barneidrettstreneren 2.utgave. p. 79-95. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2021). Barns utvikling og læring. Barneidrettstreneren 2.utgave. p. 33-77. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2021). Hva er god barneidrett?. Barneidrettstreneren 2.utgave. p. 13-31. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2019). Reflektert studentundervisning i gruppe. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. 9. p. 147-162. Universitetsforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2018). Lærande kropp i endring. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Ed.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. kapittel 2. p. 33-55. Universitetsforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2014). Fysisk aktiv læring i grupper. Vingdal, Inger Marie (Ed.). Fysisk aktiv læring. kapittel 4. p. 60-80. Gyldendal Akademisk.

Vingdal, Inger Marie (2014). Fysisk aktiv læring, et helhetlig læringssyn. Vingdal, Inger Marie (Ed.). Fysisk aktiv læring. kapittel 3. p. 37-59. Gyldendal Akademisk.

Vingdal, Inger Marie (2014). Fysisk aktiv læring. ISBN: 978-82-05-46282-3. 202 p. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete