Norwegian version
Inger Marie Vingdal

Inger Marie Vingdal

Scientific publications

Vingdal, Inger Marie (2021). Relasjon til barn. Vingdal, Inger Marie (Ed.). Barneidrettstreneren 2.utgave. p. 79-95. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2021). Hva er god barneidrett?. Vingdal, Inger Marie (Ed.). Barneidrettstreneren 2.utgave. p. 13-31. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2021). Barns utvikling og læring. Vingdal, Inger Marie (Ed.). Barneidrettstreneren 2.utgave. p. 33-77. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2021). Å trene barn - forventning og glede. Vingdal, Inger Marie (Ed.). Barneidrettstreneren 2.utgave. p. 135-159. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2021). Lekende læring i trygge miljø. Vingdal, Inger Marie (Ed.). Barneidrettstreneren 2.utgave. p. 97-133. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2019). Reflektert studentundervisning i gruppe. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 147-162. Universitetsforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2018). Lærande kropp i endring. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Ed.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. p. 33-55. Universitetsforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2014). Fysisk aktiv læring, et helhetlig læringssyn. Vingdal, Inger Marie (Ed.). Fysisk aktiv læring. p. 37-59. Gyldendal Akademisk.

Vingdal, Inger Marie (2014). Fysisk aktiv læring. ISBN: 978-82-05-46282-3. 202 p. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G

Vingdal, Inger Marie (2014). Fysisk aktiv læring i grupper. Vingdal, Inger Marie (Ed.). Fysisk aktiv læring. p. 60-80. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete