Norwegian version
Inger Marie Vingdal

Inger Marie Vingdal

Fields of study

Academic disciplines

Activation instruction   Physical education and sport psychology   Sociology

Subject areas

Learning environment   Outdoor life   Physical education   Children in sport   Physical Literacy   Early Years Education

Scientific publications

Vingdal, Inger Marie (2019). Reflektert studentundervisning i gruppe. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. 9. p. 147-162. Universitetsforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2018). Lærande kropp i endring. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Ed.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. kapittel 2. p. 33-55. Universitetsforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2014). Fysisk aktiv læring i grupper. Vingdal, Inger Marie (Ed.). Fysisk aktiv læring. kapittel 4. p. 60-80. Gyldendal Akademisk.

Vingdal, Inger Marie (2014). Fysisk aktiv læring, et helhetlig læringssyn. Vingdal, Inger Marie (Ed.). Fysisk aktiv læring. kapittel 3. p. 37-59. Gyldendal Akademisk.

Vingdal, Inger Marie (2014). Fysisk aktiv læring. ISBN: 978-82-05-46282-3. 202 p. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Vingdal, Inger Marie (2012). Hva kjennetegner en god barneidrettstrener?. Bjone, Mari; Vingdal, Inger Marie (Ed.). Barneidrettstreneren. Kapittel 3. p. 69-102. Akilles forlag.

Vingdal, Inger Marie (2012). Barns utvikling og læring. Bjone, Mari; Vingdal, Inger Marie (Ed.). Barneidrettstreneren. Kapittel 2. p. 27-68. Akilles forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete