English version
Inger Marie Vingdal

Inger Marie Vingdal

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Aktivitetslære   Idrettspedagogikk og -psykologi   Sosiologi

Emner

Læringsmiljø   Friluftsliv   Kroppsøving   Barneidrett   Kroppslig dannelse   Begynneropplæring

Vitenskapelige publikasjoner

Vingdal, Inger Marie (2021). Å trene barn - forventning og glede. Barneidrettstreneren 2.utgave. s. 135-159. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2021). Lekende læring i trygge miljø. Barneidrettstreneren 2.utgave. s. 97-133. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2021). Relasjon til barn. Barneidrettstreneren 2.utgave. s. 79-95. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2021). Barns utvikling og læring. Barneidrettstreneren 2.utgave. s. 33-77. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2021). Hva er god barneidrett?. Barneidrettstreneren 2.utgave. s. 13-31. Fagbokforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2019). Reflektert studentundervisning i gruppe. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. 9. s. 147-162. Universitetsforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2018). Lærande kropp i endring. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. kapittel 2. s. 33-55. Universitetsforlaget.

Vingdal, Inger Marie (2014). Fysisk aktiv læring i grupper. Vingdal, Inger Marie (Red.). Fysisk aktiv læring. kapittel 4. s. 60-80. Gyldendal Akademisk.

Vingdal, Inger Marie (2014). Fysisk aktiv læring, et helhetlig læringssyn. Vingdal, Inger Marie (Red.). Fysisk aktiv læring. kapittel 3. s. 37-59. Gyldendal Akademisk.

Vingdal, Inger Marie (2014). Fysisk aktiv læring. ISBN: 978-82-05-46282-3. 202 s. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig