Norwegian version
Lene Katrine Østli

Lene Katrine Østli

Publications and research

Dissemination

Østli, Lene (2022). Med flere språk i biblioteket. Flerkulturelt bibliotekmøte.. Det flerspråklige bibliotek..

Sandvik, Margareth; Østli, Lene; Uthayan, Vanaja (2022). Kritisk tenkning i en mangfoldig elevgruppe. KriT-konferansen: Kritisk tenkning i barneskolen. Utdanningsetaten i Oslo Kommune.

Pløger, Xenia; Østli, Lene (2018). Arbeid med flere språk i barnehagen. Østlandske lærerstevne- etterutdanning for ansatte i barnehage og skole.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete