Norwegian version
Line Wadel

Line Wadel

Research projects

Publications and research

Dissemination

Bjerk, Maria ; Wadel, Line ; Linnerud, Siv (2023). Hvordan lykkes med fallforebygging i praksis? Erfaringer fra FALLPREVENT – et prosjekt om implementering av kunnskapsbasert fallforebygging i norske kommune. Pasientsikkerhetskonferansen. Helsedirektoratet.

Bjerk, Maria ; Linnerud, Siv ; Wadel, Line (2023). Fallprevent. Pasientsikkerhetskonferansen. Helsedirektoratet.

Bjerk, Maria ; Linnerud, Siv ; Wadel, Line (2023). Hvordan lykkes med fallforebygging i praksis? Erfaringer fra FALLPREVENT – et prosjekt om implementering av kunnskapsbasert fallforebygging i norske kommuner. Pasientsikkerhetskonferansen 2023. Helsedirektoratet.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete