English version
Line Wadel

Line Wadel

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Bjerk, Maria ; Wadel, Line ; Linnerud, Siv (2023). Hvordan lykkes med fallforebygging i praksis? Erfaringer fra FALLPREVENT – et prosjekt om implementering av kunnskapsbasert fallforebygging i norske kommune. Pasientsikkerhetskonferansen. Helsedirektoratet.

Bjerk, Maria ; Linnerud, Siv ; Wadel, Line (2023). Fallprevent. Pasientsikkerhetskonferansen. Helsedirektoratet.

Bjerk, Maria ; Linnerud, Siv ; Wadel, Line (2023). Hvordan lykkes med fallforebygging i praksis? Erfaringer fra FALLPREVENT – et prosjekt om implementering av kunnskapsbasert fallforebygging i norske kommuner. Pasientsikkerhetskonferansen 2023. Helsedirektoratet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig