Norwegian version
Ragnhild Fjellro

Ragnhild Fjellro

About

Assistant Professor in Journalism, specializing in radio.

Lecturer in radio, podcast, feature journalism, research journalism, non fiction and commentary journalism, in addition to media studies, text analysis and phenomenology.

Publications and research

Dissemination

Fjellro, Ragnhild (2015). Sans for fag. Anmeldelse av "Sanselig didaktisk design. SPACE ME"av Tone Pernille Østern og Alex Strømme (red.). 1 p. Forskerforum .

Fjellro, Ragnhild (2014). Buddhismen oppdatert. Buddhismen oppdatertNy bok om buddhismen plasserer gammel innsikt i aktuell kontekst. Bokanmeldelse av Torkel Brekke, Hva er buddhisme, Universitetsforlaget, 2014. Forskerforum .

Fjellro, Ragnhild (2014). Bred innføring om innvandring. Over tusen år med innvandring er nå samlet i ett bind. Det gir begrenset anledning til å gå i dybden. Bokanmeldelse av Grete Brochmann og Knut Kjeldstadli, Innvandringen til Norge 900–2010, Pax forlag, 2014. Forskerforum .

Fjellro, Ragnhild (2014). Det politiske er i mennesket. En grundig bok om det kompliserte forholdet mellom politikk, teknologi og mennesker. En bokanmeldelse av Nora Levold (red.) «Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi», Fagbokforlaget, 2014. Forskerforum .

Fjellro, Ragnhild (2014). Punkterte tilløp - Ytterst interessante tilløp til gode tanker om språk, mennesker og etikk. Bokanmeldelse av Norunn Askeland og Eva Maagerø Om å utfordre vanen. Samtaler om litterær sakprosa Cappelen Damm Akademisk, 2014. Forskerforum .

Fjellro, Ragnhild (2014). Angrep på mennesket. Kritikk er viktig, men den personrettede kritikken kan være destruktiv. (Feminist, javisst). Klassekampen.

Fjellro, Ragnhild (2014). «Kvinner som bør voldtas» Netthets mot kvinner er oftere seksualisert og voldelig, enn netthets mot menn. Hva kan det komme av?. Fredriksstad Blad.

Fjellro, Ragnhild (2014). Med døden til følge Å ekskludere menn fra feminismen kan gå riktig galt. Feminist, javisst. Klassekampen.

Fjellro, Ragnhild (2014). Prosjekt: Avslappet ferie Ferie er noe som må læres. Feminist, javisst. Klassekampen.

Fjellro, Ragnhild (2014). Klikkermentalitet. Ber du om pupper, da skal du få drukne i dem (Feminist, javisst). Klassekampen.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete