Norwegian version
Sebastian Teigen Nygård

Sebastian Teigen Nygård

Publications and research

Research reports

Kitterød, Ragni Hege; Nygård, Sebastian Teigen (2023). Holdninger til likestilling og kjønnsroller blant menn og kvinner i ulike grupper. Analyser av utvalgte spørsmål fra CORE Survey 2022 ‒ Likestillingsundersøkelsen. Notat til Mannsutvalget. 183 p. Institutt for samfunnsforskning.
https://www.samfunnsforskning.no/prosjekter/core-s

Nygård, Sebastian Teigen ; Teigen, Mari; Kitterød, Ragni Hege (2023). Stor oppslutning om at likestillingen bør føres videre, men unge menn er mer skeptiske enn andre. 10 p. Institutt for samfunnsforskning.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete