English version
Sebastian Teigen Nygård

Sebastian Teigen Nygård

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Teigen, Mari; Nygård, Sebastian Teigen ; Kitterød, Ragni Hege (2023). Stor uenighet om kjønnskvotering i bedriftsstyrer. 10 s. Institutt for samfunnsforskning.
https://www.samfunnsforskning.no/prosjekter/core-s

Teigen, Mari; Nygård, Sebastian Teigen ; Kitterød, Ragni Hege (2023). Kjønnskvotering i politikken – et utbredt, men kontroversielt tiltak. 10 s. Institutt for samfunnsforskning.
https://www.samfunnsforskning.no/prosjekter/core-s

Kitterød, Ragni Hege; Nygård, Sebastian Teigen (2023). Holdninger til likestilling og kjønnsroller blant menn og kvinner i ulike grupper. Analyser av utvalgte spørsmål fra CORE Survey 2022 ‒ Likestillingsundersøkelsen. Notat til Mannsutvalget. 183 s. Institutt for samfunnsforskning.
https://www.samfunnsforskning.no/prosjekter/core-s

Nygård, Sebastian Teigen ; Teigen, Mari; Kitterød, Ragni Hege (2023). Stor oppslutning om at likestillingen bør føres videre, men unge menn er mer skeptiske enn andre. 10 s. Institutt for samfunnsforskning.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig