English version
Sebastian Teigen Nygård

Sebastian Teigen Nygård

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Teigen, Mari; Nygård, Sebastian Teigen ; Kitterød, Ragni Hege (2024). Stor uenighet om kjønnskvotering i bedriftsstyrer. ISBN: 978-82-7763-825-6. 186 s. Institutt for samfunnsforskning.
https://hdl.handle.net/11250/3123236

Teigen, Mari; Nygård, Sebastian Teigen ; Kitterød, Ragni Hege (2024). Kjønnskvotering i politikken – et utbredt, men kontroversielt tiltak. ISBN: 978-82-7763-824-9. 19 s. Institutt for samfunnsforskning.
https://hdl.handle.net/11250/3123235

Kitterød, Ragni Hege; Nygård, Sebastian Teigen (2024). Holdninger til likestilling og kjønnsroller blant menn og kvinner i ulike grupper. Analyser av utvalgte spørsmål fra CORE Survey 2022 ‒ Likestillingsundersøkelsen. Notat til Mannsutvalget. ISBN: 978-82-7763-822-5. 196 s. Institutt for samfunnsforskning.
https://hdl.handle.net/11250/3123233

Teigen, Mari; Nygård, Sebastian Teigen ; Kitterød, Ragni Hege (2024). Stor oppslutning om at likestillingen bør føres videre, men unge menn er mer skeptiske enn andre. ISBN: 978-82-7763-817-1. 23 s. Institutt for samfunnsforskning.
https://hdl.handle.net/11250/3123231Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig