Norwegian version
Shpresa Basha

Shpresa Basha

Scientific publications

Basha, Shpresa; Skrefsrud, Thor Andre (2023). Countering Narratives of Identity and Belonging: Multicultural School Events from a Student Perspective. Tavares, Vander; Skrefsrud, Thor Andre (Ed.). Critical and Creative Engagements with Diversity in Nordic Education. p. 313-336. Lexington Books.

Basha, Shpresa (2022). Minoritetsforældres konstruktion af kulturel identitet ved deltagelse på en flerkulturel skolefestival. Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse. Vol. 6.
https://doi.org/10.7146/fppu.v6i1.132319

Basha, Shpresa; Kjørven, Ole Kolbjørn (2018). Mangfold i praksis: En studie av en flerkulturell festival i skolen. Schjetne, Espen; Skrefsrud, Thor Andre (Ed.). Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. p. 147-161. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete