Norwegian version
Simen Mæhlum

Simen Mæhlum

Scientific publications

Mæhlum, Simen (2007). En tverrestetisk tilnærming i en mikroetnografisk studie med barn i alderen 1-3 år: en etisk linedans med barn. Winger, Nina (Ed.). Forskning i små barns hverdagsliv i barnehagen: Noen forskningsmetodologiske utfordringer og dilemmaer. p. 50-63. Høgskolen i Oslo og Akershus.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete