English version
Simen Mæhlum

Simen Mæhlum

Vitenskapelige publikasjoner

Mæhlum, Simen (2007). En tverrestetisk tilnærming i en mikroetnografisk studie med barn i alderen 1-3 år: en etisk linedans med barn. Winger, Nina (Red.). Forskning i små barns hverdagsliv i barnehagen: Noen forskningsmetodologiske utfordringer og dilemmaer. s. 50-63. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig