Norwegian version
Stig Johannessen

Stig Johannessen

Scientific publications

Johannessen, Stig Ole (2023). En mot alle: Soloterror, skoleangrep, masseskyting. ISBN: 9788205531925. 223 p. Gyldendal Akademisk. Vol. 1.

Johannessen, Stig O. (2022). Complexity in Organizations: A Research Overview. ISBN: 978-0-367-86018-9. 123 p. Routledge.

Iversen, Hans Petter; Johannessen, Stig O. (2020). Et kompleksitetsteoretisk perspektiv på tverrprofesjonell organisasjonspraksis og innovasjonsprosesser. Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (Ed.). Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. p. 247-260. Universitetsforlaget.

Johannessen, Stig O. (2018). Strategies, Leadership and Complexity in Crisis and Emergency Operations. ISBN: 9781138889224. 163 p. Routledge.

Johannessen, Stig O. (2018). Antireformen som politisk prosjekt og autoritær vending i staten. Sørli, Vanja Lundgren; Larsson, Paul (Ed.). Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. p. 135-154. Cappelen Damm Akademisk.

Johannessen, Stig O. (2016). Politi i krise: Spillet om norsk politi etter 22.juli 2011. ISBN: 978-82-450-1693-2. 230 p. Fagbokforlaget.

Johannessen, Stig O. ; Glomseth, Rune (2015). Politiledelse. ISBN: 9788205480179. 480 p. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Stig O. ; Glomseth, Rune (2015). Utdanning og utvikling av ledere og ledelse i politiet. Johannessen, Stig O.; Glomseth, Rune (Ed.). Politiledelse. p. 453-465. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Stig O. (2015). Å forstå politiet som organisasjons -og ledelsespraksiser. Johannessen, Stig O.; Glomseth, Rune (Ed.). Politiledelse. p. 22-41. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Stig O. (2015). Reforming the Norwegian Police: Cultural Change as a Restoration of Organizational Ideologies, Myths and Practices. Nordisk politiforskning. Vol. 2.
http://hdl.handle.net/11250/2374253

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete