English version
Stig Johannessen

Stig Johannessen

Vitenskapelige publikasjoner

Iversen, Hans Petter; Johannessen, Stig O. (2020). Et kompleksitetsteoretisk perspektiv på tverrprofesjonell organisasjonspraksis og innovasjonsprosesser. Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (Red.). Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Kapittel 14. s. 247-260. Universitetsforlaget.

Johannessen, Stig O. (2018). Antireformen som politisk prosjekt og autoritær vending i staten. Sørli, Vanja Lundgren; Larsson, Paul (Red.). Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Kapittel 7. s. 135-154. Cappelen Damm Akademisk.

Johannessen, Stig O. (2018). Strategies, Leadership and Complexity in Crisis and Emergency Operations. ISBN: 9781138889224. 163 s. Routledge.

Johannessen, Stig O. (2015). Politi i krise: Spillet om norsk politi etter 22.juli 2011. ISBN: 978-82-450-1693-2. 230 s. Fagbokforlaget.

Johannessen, Stig O. (2015). Reforming the Norwegian Police: Cultural Change as a Restoration of Organizational Ideologies, Myths and Practices. Nordisk politiforskning . Vol. 2.
https://www.idunn.no/nordisk_politiforskning/2015/...

Johannessen, Stig O. (2015). Beslutningstaking og organisasjonsdynamikk i operative nettverk. Johannessen, Stig O.; Glomseth, Rune (Red.). Politiledelse. Kapittel 12. s. 250-270. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Stig O. (2015). Å forstå politiet som organisasjons -og ledelsespraksiser. Johannessen, Stig O.; Glomseth, Rune (Red.). Politiledelse. Kapittel 1. s. 22-41. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Stig O.; Glomseth, Rune (2015). Utdanning og utvikling av ledere og ledelse i politiet. Johannessen, Stig O.; Glomseth, Rune (Red.). Politiledelse. Kapittel 22. s. 453-465. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Stig O.; Glomseth, Rune (2015). Politiledelse. ISBN: 9788205480179. 480 s. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Stig O.; Kuhn, Lesley (2012). Implications and applications of complexity thinking in organization studies: leadership and organizational development. ISBN: 978-1-4462-0726-0. 441 s. Sage Publications.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig