Norwegian version
Svein Gundersen

Svein Gundersen

About

Subjects: puppetry, theater history, topics in directing, acting, stage design, dramaturgy.
Playwright, a member of the NDA, Writers' Guild of Norway.
Have worked as a playwright, in directing, acting, as a scenographer and lighting designer.

Fields of study

Academic disciplines

Art history   Media studies and journalism   Theatre studies

Subject areas

History of the theatre   Cultural Identity   Church and Society   Christianity and Culture   Identity and cultural complexity   Theater Arts   Narratives   Cultural heritage   Storytelling   Folktales   Storyteller   Political theatre   Theater production   Oral tradition   Performance   Oral traditions   Object and Puppet Theatre   Site spesific theater   Landart

Countries

Norway

Scientific publications

Gundersen, Svein (2016). Arbeid med Landskapsteater. Estetisk Forum. Vol. 85.
http://sceneweb.no/nb/production/27037/Laterna_mag...

Gundersen, Svein (2015). Spel som stedsspesifikt, community-basert teater. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Ed.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Kunstnerisk utviklingsarbeid. p. 233-252. Fagbokforlaget.

Gundersen, Svein (2013). Om å leve med Kinck og Machiavelli. Kirke og kultur .
http://www.idunn.no/ts/kok/2013/03/om_aa_leve_med_...

Gundersen, Svein (2008). Henrik Wergeland - en forsømt dramatiker. Lombnæs, Andreas G. (Ed.). Bedre Tiders Morgenrøde... Utopi og modernitet hos Henrik Wergeland. Artikkel. Novus Forlag.
http://www.mamut.net/novus/shop/

Gundersen, Svein (2008). Wergeland. Henrik Wergeland - en forsømt dramatiker. Lombnæs, Andreas G. (Ed.). Bedre Tiders Morgenrøde... Utopi og modernitet hos Henrik Wergeland. Henrik Wergeland - en forsømt dramatiker. p. 67-91. Novus Forlag. www.novus.no

Gundersen, Svein (2002). Utvikling av en forestilling. Kollokvium : artikler om utdanning. faglig_bok_institusjon. p. 255-266.
http://www.nb.no/utlevering/nb/aaababb791361bb54b1...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete