English version
Svein Gundersen

Svein Gundersen

Kort om

Underviser i figurteater, teaterhistorie, emner innen regi, scenografi, dramaturgi, skuespillertrening. Har initiert og ledet studiet i figurteater ved Institutt for estetiske fag.

Dramatiker, medlem av Dramatikerforbundet.
Erfaring fra regi-, lys- og scenografiarbeid, og som skuespiller - i drama, komedie, lyrisk teater, figurteater, utendørs teater.

Har arbeidet i Suttungteatret, Hedmark teater, Teaterforum, Klomadu teater, Kulturproduksjoner, oppdrag for en rekke teatre, institusjoner og organisasjoner. Spesiell erfaring: Wergeland og Kincks dramatikk, Ibsen, gresk tragedie, Teater for Barn og unge, Visuelt teater, Fortelling, Landskapsteater, utendørs forestillinger.

Som pedagog har jeg undervisningserfaring fra alle trinn i skoleverket, fra teatergrupper for barn og unge - og som leder av workshops.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kunsthistorie   Medievitenskap og journalistikk   Teatervitenskap

Emner

Teaterhistorie   Kulturell identitet   Kirke og samfunn   Kristendom og kultur   Identitet og kulturell kompleksitet   Teater   Fortelling   Kulturarv   Muntlig fortellerkunst   Eventyr   Historieforteller   Politisk teater   Teaterproduksjon   Muntlig tradisjon   Scenekunst   Muntlige berettelser   Figurteater   Stedsspesifikk teater   Landskapsteater

Land

Norge

Samarbeidsrelasjoner

Samarb m bl.a: Klomadu, Gruppe 38 (DK), Teatr Groteska (PL), Academy of fine Arts (PL), Slovak National museum, UiBratislava, Bana ba Africa, UNIMA, Kvinneuniversitetet, Fabelfix, TeaterWaagal, Abrakadabrateatret, TemaTeater, Artilleriet, MollyMelon, Pasjonsspillene, Teaterforum, Maridalsspillet, Skansespillet, Kristinspillet, Elvelangs, OMF, Haugesund teater, LOOC, Folkets Hus, Norsk Folkehjelp, DNA, Suttungteatret, Domkirkeodden, Historieviserne, div. institusjoner i Hedmark

Vitenskapelige publikasjoner

Gundersen, Svein (2016). Arbeid med Landskapsteater. Estetisk Forum. Vol. 85.
http://sceneweb.no/nb/production/27037/Laterna_mag...

Gundersen, Svein (2015). Spel som stedsspesifikt, community-basert teater. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Kunstnerisk utviklingsarbeid. s. 233-252. Fagbokforlaget.

Gundersen, Svein (2013). Om å leve med Kinck og Machiavelli. Kirke og kultur .
http://www.idunn.no/ts/kok/2013/03/om_aa_leve_med_...

Gundersen, Svein (2008). Henrik Wergeland - en forsømt dramatiker. Lombnæs, Andreas G. (Red.). Bedre Tiders Morgenrøde... Utopi og modernitet hos Henrik Wergeland. Artikkel. Novus Forlag.
http://www.mamut.net/novus/shop/

Gundersen, Svein (2008). Wergeland. Henrik Wergeland - en forsømt dramatiker. Lombnæs, Andreas G. (Red.). Bedre Tiders Morgenrøde... Utopi og modernitet hos Henrik Wergeland. Henrik Wergeland - en forsømt dramatiker. s. 67-91. Novus Forlag. www.novus.no

Gundersen, Svein (2002). Utvikling av en forestilling. Kollokvium : artikler om utdanning. faglig_bok_institusjon. s. 255-266.
http://www.nb.no/utlevering/nb/aaababb791361bb54b1...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig