Norwegian version
Tore Linné Eriksen

Tore Linné Eriksen

Scientific publications

Eriksen, Tore Linné (2018). "The spirit of Marikana" - et vendepunkt i sørafrikansk fagbevegelse?. Sørvoll, Jardar; Helle, Idar; Korsvik, Trine Rogg (Ed.). Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. p. 109-126. Novus Forlag.

Eriksen, Tore Linné (2017). Frantz Fanon: Hvor kommer de gode teoriene fra? - Om frigjøringskamp, radikal empati, revolusjonær humanisme og avkolonisering av samfunnsteorier. 63 p. Agora. Vol. 34, nr. 4 (2016)/årg. 35.

Eriksen, Tore Linné (2011). Om produksjonsmåter og tenkemåter. Agora.

Eriksen, Tore Linné (2010). Frantz Fanon. Frigjøringsdialektikk, humanisme og avkolonisering av historien. Filosofisk supplement.

Eriksen, Tore Linné (2009). Colonialism and Genocide: A Historiographical Survey. 31 p. Historisk Tidsskrift (Norge). Vol. 88.

Eriksen, Tore Linné (2008). "Utslettelsen av Hererofolket i Namibia 1903-08". Hagtvet, Bernt (Ed.). Folkemordenes svarte bok. p. 133-155. Universitetsforlaget.

Eriksen, Tore Linné (2008). Tidslinjer. Nilsen, Arne Fredrik (Ed.). Tidslinjer 2. Verden og Norge. Historie Vg3. Aschehoug & Co.

Eriksen, Tore Linné (2007). Tidslinjer 1. Verden og Norge Vg2. Nilsen, Arne Fredrik (Ed.). Tidslinjer 1. Verden og Norge. Historie Vg2. Aschehoug & Co.

Eriksen, Tore Linné (2006). Globalt økonomisk apartheid? Ti spørsmål om globalisering. Marsdal, Magnus (Ed.). Økonomisk apartheid. Nyliberalismens verdensorden. p. 21-63. Attac/Soldairtet forlag.

Eriksen, Tore Linné (2006). Globalisation:Myth, miracle, monster?. Banik, Dan (Ed.). Poverty, Politics and Development:Interdisciplanary Perspectives. p. 104-133. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete