Norwegian version
Trygve Bjørnæs

Trygve Bjørnæs

Fields of study

Academic disciplines

Public and private administration

Subject areas

Environment   Discourses on the environment   Norwegian Environmental Policy   Environmental Policy Integration EPI

Regions

The Nordic Countries

Countries

Denmark   Finland   Iceland   Norway   Sweden

Scientific publications

Bjørnæs, Trygve (2006). Lokal Agenda i Norge som lokalt fenomen. Lafferty, William M; Aall, Carlo; Lindseth, Gard; Norland, Ingrid Thorsen (Ed.). Lokal Agenda 21 i Norge: Hvor mye hadde vi? Hvor mye ga vi bort? Hvor mye har vi igjen?. p. 91-124. Unipub forlag.

Bjørnæs, Trygve ; Lindseth, Gard (2006). Lokal Agenda 21 som nasjonalt politisk tiltak. Lafferty, William M; Aall, Carlo; Lindseth, Gard; Norland, Ingrid Thorsen (Ed.). Lokal Agenda 21 i Norge: Hvor mye hadde vi? Hvor mye ga vi bort? Hvor mye har vi igjen?. p. 65-90. Unipub forlag.

Bjørnæs, Trygve ; Norland, Ingrid Thorsen (2002). Local Agenda 21. Pursuing Sustainable Development at the Local Level. Lafferty, William; Nordskag, Morten; Aakre, Hilde Annette (Ed.). Realizing Rio in Norway. ProSus, Senter for Utvikling og Miljø, Oslo.

Bjørnæs, Trygve (2002). Miljøvernstillinger og LA21 - Hva er status i dag?. Aall, Carlo; Høyer, Karl Georg; Lafferty, William (Ed.). Fra miljøvern til bærekraftig utvikling. Lokale agendaer, tiltak og utfordringer i kommunene. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete