English version
Trygve Bjørnæs

Trygve Bjørnæs

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emner

Miljø   Miljødiskurser   Norsk miljøvernpolitikk   Miljøpolitisk integrasjon

Regioner

Norden

Land

Danmark   Finland   Island   Norge   Sverige

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørnæs, Trygve (2006). Lokal Agenda i Norge som lokalt fenomen. Lafferty, William M; Aall, Carlo; Lindseth, Gard; Norland, Ingrid Thorsen (Red.). Lokal Agenda 21 i Norge: Hvor mye hadde vi? Hvor mye ga vi bort? Hvor mye har vi igjen?. s. 91-124. Unipub forlag.

Bjørnæs, Trygve ; Lindseth, Gard (2006). Lokal Agenda 21 som nasjonalt politisk tiltak. Lafferty, William M; Aall, Carlo; Lindseth, Gard; Norland, Ingrid Thorsen (Red.). Lokal Agenda 21 i Norge: Hvor mye hadde vi? Hvor mye ga vi bort? Hvor mye har vi igjen?. s. 65-90. Unipub forlag.

Bjørnæs, Trygve ; Norland, Ingrid Thorsen (2002). Local Agenda 21. Pursuing Sustainable Development at the Local Level. Lafferty, William; Nordskag, Morten; Aakre, Hilde Annette (Red.). Realizing Rio in Norway. ProSus, Senter for Utvikling og Miljø, Oslo.

Bjørnæs, Trygve (2002). Miljøvernstillinger og LA21 - Hva er status i dag?. Aall, Carlo; Høyer, Karl Georg; Lafferty, William (Red.). Fra miljøvern til bærekraftig utvikling. Lokale agendaer, tiltak og utfordringer i kommunene. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig