English version

Teknologisk kaffekopp hjelper eldre å få nye venner

Bilde av eldre dame som bruker den håndgripelige koppen.

Å koble digital informasjon til hverdagslige fysiske objekter som brukeren kan ta og føle på, kan være mer intuitivt og brukervennlig for eldre. I fagspråket kalles dette «Tangible User Interface» (TUI), et håndgripelig brukergrensesnitt.

Slike grensesnitt ble lansert allerede i 1998, men fram til nå har de vært lite brukt til å bedre sosial samhandling og livskvalitet hos eldre.

OsloMet-forsker Way Kiat Bong og hans kolleger har nå utviklet et brukergrensesnitt som kan gjøre det lettere for eldre å bruke ny teknologi, og få bedre sosial samhandling og livskvalitet: «The Tangible Cup» eller på norsk en «håndgripelig samhandlende kopp».

Problemer med å bruke IKT

Utgangspunktet er at mange eldre får problemer når de skal bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) fordi de ikke husker hvordan ting skal gjøres på grunn av svekket hukommelse, og svakere muskulatur kan gjøre det vanskelig å bruke berøringsskjerm.

Dårligere syn kan også gjøre det vanskelig å se knapper og ikoner på skjermen, som ofte heller ikke er så lette å forstå.

Eldre er dessuten mer skeptiske til ny teknologi, trenger gjerne mer tid til å lære seg å bruke den og kan være redde for å gjøre feil.

IKT har derimot potensiale til å bidra til sosialt samspill og trivsel, og sosial samhandling har stor innvirkning på livskvaliteten.

Men da trenger de eldre løsninger som er mer intuitive og lettere å bruke.

Å bruke gjenstander de eldre er fortrolige med, øker aksepten av ny teknologi.

En kopp kobles til digital kommunikasjon

Den håndgripelige samhandlende koppen, «The Tangible Cup», består av fire komponenter: en kopp, et feste som plasseres under koppen, fem brikker til å plassere koppen på, og et nettbrett.

De eldre må først plassere festet, som ligner på en rund kjøleskapsmagnet, på bunnen av sin egen kopp. Deretter kan de utføre handlingene de ønsker ved å flytte koppen og plassere den på de forskjellige brikkene.

Koppfestet inneholder en såkalt RFID-leser som leser ulike koder på brikkene. Brikkene kan dermed skilles fra hverandre.

Bilde av den håndgripelige koppen med alle de fem brikkene og et nettbrett som viser hva brukeren nettopp har gjort.

Den håndgripelige koppen med alle de fem brikkene og nettbrett som viser hva brukeren nettopp har gjort. Foto: Fra forskningsprosjektet.

Morsomt og enkelt å være sosialt aktiv og få nye venner

De fem brikkene har funksjonene «logg på», «logg av», «start samtale», «avslutte samtale» og «søk etter kontakter». En app installert på nettbrettet gjør det mulig å søke opp og kontakte venner på nettet.

Når den eldre for eksempel plasserer koppen på brikken «søk etter kontakter», viser nettbrettet en liste over brukere på nettet.

Vanlige telefonsamtaler er basert på telefonnumre, men her er det bare internett og registrering av bruker som skal til for å få nye venner, uten å kjenne noens telefonnummer.

Man kan bruke koppen for å få nye venner og være sosialt aktiv. Det kan være veldig nyttig, spesielt om vinteren i Norge når eldre er mindre mobile og må være mye hjemme. – Way Kiat Bong

Bra for eldre med lave teknologiferdigheter

– Slike løsninger kan egne seg for eldre med lite teknisk kunnskap eller ferdigheter, fordi de ikke er vant til å bruke smarttelefoner, iPader og lignende utstyr som yngre mennesker er, sier Way Kiat Bong.

– Er dette bare for folk med god fysiske sanser, konsentrasjonsevne, logiske evner, problemløsning og språk, det vi gjerne kaller gode kognitive ferdigheter?

– I vår forskning hadde alle gode kognitive ferdigheter, men deltakerne så potensialet i at mennesker de kjenner med lavere ferdigheter kan bruke det, fordi det er så enkelt.

Jeg husker hvordan jeg bruker «Tangible Cup», og det var enkelt. Potensialet kan være bra også for brukere med lavere kognitive ferdigheter. – Deltaker i forskningsprosjektet

Nyttig for Alzheimer-pasienter

Det kan være til nytte for mennesker med Alzheimer på et tidlig stadium, for eksempel, så lenge de husker hvordan de skal plassere koppen og gjenkjenne symbolene på brikkene.

På den måten får de hjelp til å gjøre ting enklere, som de vil gjøre ofte, fordi IKT-systemet og hverdagsgjenstander hjemme er koblet sammen.

Kan tilpasses forskjellige brukere

Det finnes mennesker på 80 år som er veldig sunne og sosialt aktive, og dem som ikke er det. Og IKT-kompetansen deres er også veldig forskjellig. 

Eldre mennesker er en mangfoldig brukergruppe, og du må tilpasse et produkt for å få mest mulig utbytte av det. Det er ingen løsning som passer for alle.

– IKT-kompetansen blant eldre mennesker vil kanskje være bedre om ti år, og da vil det vel være flere på 80 år som har bedre IKT-kompetanse enn i dag?

– Ja, i framtiden vil dette designet ikke bare hjelpe eldre mennesker med lave IKT-ferdigheter, men kan også være til nytte for brukere med lave kognitive eller motoriske ferdigheter. 

– Eldre mennesker kan bruke en kopp de kan holde i, mens barna og barnebarna bruker app-versjonen.

Personalisering

Det er mulig å skifte ut symboler og bilder på brikkene etter hva brukerne har behov for. Hvis du har kognitiv svikt, vil du kanskje ha et bilde av sønnen eller datteren din på en av brikkene, og ta kontakt med dem.

Mitt ønske er at den samhandlende koppen også kan brukes med andre IKT-enheter, for eksempel smart-TV og andre internett-løsninger i et smart hjem. – Way Kiat Bong

Håndgripelige brukergrensesnitt har potensiale

Way Kiat Bong er optimistisk når det gjelder videre forskning på hverdagslige gjenstander koplet til informasjonsteknologi.

IKT i dag kommer i forskjellige varianter som kan dekke behovene til brukerne. 

– Håndgripelige brukergrensesnitt bygger bro mellom den digitale verden og dagligdagse fysiske objekter, noe som gjør samspillet mer intuitivt. Det har derfor et stort potensial for å møte behovene til spesielle brukergrupper.

Han ser også at det har blitt mer aktuelt under korona-pandemien, da mange eldre må være mye alene hjemme fordi de er i risikogruppen, og heller ikke kan få de besøkene har pleid å få. 

– For å ha et sosialt aktivt liv, har de mer behov for IKT. Men studier har jo vist at mange eldre har lav IKT-aksept og bruk.

Hvordan kan man designe IKT for eldre?

Forskerne involverte eldre forskningsdeltakere gjennom hele forskningsprosessen for å designe og evaluere bruk av koppen.

De skrev så ned hva man bør vurdere når eldre forskningsdeltakere er med på å designe brukergrensesnitt der hverdagslige gjenstander skal brukes til å samhandle gjennom informasjonsteknologi.

Deltakerne fortalte forskerne at de ønsket en typisk kaffekopp som den de var vant til: middels i størrelse og med et godt håndtak.

Utformingen av koppfestet var inspirert av gjenstander som ofte finnes på kjøkkenet, i dette tilfellet kjøleskapsmagneter. Å bruke gjenstander de eldre er fortrolige med, øker aksepten av den nye teknologien.

Forskerne har også lært at det kan være nyttig å tilby minimal funksjonalitet og nødvendige instruksjoner, unngå overfylte grensesnitt og integrere IKT-bruken i eldre sin hverdag.

Fakultet for teknologi, kunst og design på OsloMet har delvis finansiert forskningen med såkalte fyrtårnmidler. Professor Weiqin Chen og professor Astrid Bergland har vært veiledere for Way Kiat Bong, som hadde dette som en del av sin doktorgradsutdanning.

Fakta

Tangible User Interface (TUI), håndgripelig brukergrensesnitt på norsk, gjør det mulig for folk å samhandle med den digital verdenen gjennom fysiske gjenstander de kjenner fra hverdagen, og gir dermed et mer intuitivt digitalt miljø for eldre mennesker.

Referanser

Kontakt

Laster inn ...

Relatert forskning

Illustrasjonsbilde: Grammatikkprogram gjør ikke teksten lettere å lese.
Grammatikkverktøy gir ikke bedre lesbarhet

Dataverktøy for kontroll av grammatikk og lesbarhet bedrer rettskrivingen, men gjør ikke teksten lettere å lese.

Bilde av kvinne som stikker seg i fingeren og et måleapparat og laptop på et bord.
E-helsetjenester er ikke tilpasset innvandrergrupper

En ny studie viser at pakistanske innvandrere med diabetes type 2 bruker lite e-helsetjenester i egenbehandlingen.

Bilde av kvinnelig student med nettbrett i forgrunnen og med andre studenter og en lærer i bakgrunnen
Mangler kompetanse om universell utforming av digitale læremidler

Lærere i høyere utdanning er positive til universell utforming av IKT, men mangler kompetanse, får for lite støtte og opplever at det ikke er prioritert.

Publisert: 27.10.2020
Sist oppdatert: 04.11.2020
Tekst: Olav-Johan Øye
Foto: Forskningsprosjektet