English version

Utforming av ein intelligent, personleg vest for skoliosekorsett som skal forbetra behandling og overvaking av skoliose hos ungdom

Prosjektet skal designa ein smart, personleg vest med berbare sensorar til skoliosekorsett.

Målet er å auka engasjementet til brukarane, forbetra behandlinga og gi kontinuerleg overvaking av skoliose og progresjon i behandlinga hos ungdom.

Me skal laga og bruka smarte e-tekstilar eller mjuke elektroniske einingar som er spesielt designa for dette formålet.

Ulike mål blir vurdert, inkludert smerte, respirasjon, trøyttleik, muskeltrykk og rørsler. Me vil også måla ytre miljøparametrar som temperatur og luftfukt.

Desse parametrane vil hjelpa til med å forstå kvar personen utfører oppgåva for å forklara situasjonen betre.

Me trur at korsett med ein intelligent overvakingsvest laga av e-tekstilar kan føra til betre bruk og tilfredsheit samanlikna med korsett utan ein smart vest.