English version
Anna Mathew

Anna Mathew

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Mathew, Anna ; Hassan, Hafiz Wajahat; Korostynska, Olga ; Westad, Frank; Mota-Silva, Eduardo; Menichetti, Luca; Mirtaheri, Peyman (2023). In vivo analysis of biodegradable magnesium alloy implant in an animal model using near-infrared spectroscopy. 14 s. Sensors. Vol. 23.
https://doi.org/10.3390/s23063063

Hassan, Hafiz Wajahat; Mathew, Anna ; Khan, Haroon ; Korostynska, Olga ; Mirtaheri, Peyman (2021). Feasibility Study of Multi-Wavelength Optical Probe to Analyze Magnesium Implant Degradation Effects. McShane, Mike; Mukhopadhyay, Subhas; Bhattacharya, Enakshi (Red.). IEEE Sensors 2021 Conference Proceedings. IEEE Sensors Council.
https://doi.org/10.1109/SENSORS47087.2021.9639741

Mathew, Anna ; Hassan, Hafiz Wajahat; Mirtaheri, Peyman ; Korostynska, Olga (2021). Feasibility of Using NIR Spectroscopy in Automated Meat Cutting. Mason, Alex; Haidegger, Tamás; Ross, Steven; Takacs, Kristof (Red.). "Challenges in Automated Food Processing", Workshop at European Robotics Forum 2021. s. 10-12. Óbudai Egyetem.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig