English version
Peyman Mirtaheri

Peyman Mirtaheri

Kort om

Peyman Mirtaheri er professor ved MEKv ved OsloMet og adjunkt professor ved fakultet for Medisinsk Teknologi (Faculty of Biomedical Engineering, Michigan Tec, USA (https://www.mtu.edu/biomedical/people/faculty/).
Han underviser faget medisinske sensororer og aktuatorer i ACIT-Biomedical Engineering programmet( ACIT4720).
Han er leder av optisk/NIRS lab som ble etablert siden 2009. Hans forskning går ut på:
1)Utvikling av måleteknikker for å detektere hjerneaktiviteter
2) Anvendelse av eksisterende teknolgier som fNIRS og EEG til å utforske bevegelse og balase og aktiviteter i hjernebarken.
Han har også initiert og er leder for ADEPT ( Advanced health inteligence and brain inspired technologies) forskningsplatformen som har forskere fra fakultetene Teknologi, Kust og Design- og Helsevitenskap ved OsloMet. visit our website here: https://oslomet-adept.org/

FORSKNINGSPROSJELTER:
1) PACER, RCN, https://twitter.com/AtPacer )
2) MgSafe ( MSCA-ITN Horizon 2020, https://www.mgsafe.eu/home.html )
3) Fremtidige løpesko (IP-N prosjekt i samarvbeid med Gaitline AS)

For mere info: Ta en titt på mine persolige blogger på Twitter: https://twitter.com/PMirtaheri og Linkedin www.linkedin.com/in/peymanatoslomet

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk teknologi

Emner

Fuksjonell nærinfrarød spektroskopi   Bevegelse og hjernaktivitet

Forskningsprosjekter

  • Hjerneaktivitet ved gange og balanse

    Ferdighetene å gå, å stå på to bein og å balansere på et bein er unike for menneskearten. Hvordan aktiverer hjernen seg når vi går barbent eller balanserer på ett bein?

Vitenskapelige publikasjoner

Fakhri, Darya; Alidoust, Farid; Rostami, Ali; Mirtaheri, Peyman (2022). A Monte-Carlo/FDTD Study of High-Efficiency Optical Antennas for LED-Based Visible Light Communication. Nanomaterials . Vol. 12.

Grasso, Valeria; Hassan, Hafiz Wajahat; Mirtaheri, Peyman; Willumeit-Römer, Regine; Jose, Jithin (2022). Recent advances in photoacoustic blind source spectral unmixing approaches and the enhanced detection of endogenous tissue chromophores. 17 s. Frontiers in Signal Processing.

Chamani, Shaghayegh; Rostami, Ali; Mirtaheri, Peyman (2022). A Superimposed QD-Based Optical Antenna for VLC: White LED Source. 15 s. Nanomaterials . Vol. 12.

Armaghani, Sahar; Rostami, Ali; Mirtaheri, Peyman (2022). Graphene Nanoribbon Bending (Nanotubes): Interaction Force between QDs and Graphene. Coatings . Vol. 12.

Maghoul, Amir; Simonsen, Ingve; Rostami, Ali; Mirtaheri, Peyman (2022). An Optical Modeling Framework for Coronavirus Detection Using Graphene-Based Nanosensor. 17 s. Nanomaterials . Vol. 12.

Nahaei, Farshad Serat; Rostami, Ali; Mirtaheri, Peyman (2022). Quantum Dot Reflective Semiconductor Optical Amplifiers: Optical Pumping Compared with Electrical Pumping. Nanomaterials . Vol. 12.

Armaghani, Sahar; Rostami, Ali; Mirtaheri, Peyman (2022). Interaction between Graphene Nanoribbon and an Array of QDs: Introducing Nano Grating. Photonics . Vol. 9.

Chamani, Shaghayegh; Dehgani, Roya; Rostami, Ali; Mirtagioglu, Hamit; Mirtaheri, Peyman (2022). A Proposal for Optical Antenna in VLC Communication Receiver System. Photonics . Vol. 9.

Dolatyari, Mahboubeh; Alidoust, Farid; Zarghami, Armin; Rostami, Ali; Mirtaheri, Peyman; Mirtagioglu, Hamit (2022). High-Resolution Color Transparent Display Using Superimposed Quantum Dots. Nanomaterials . Vol. 12.

Hassan, Hafiz Wajahat; Rahmati, Maryam; Barrantes Bautista, Alejandro; Haugen, Håvard Jostein; Mirtaheri, Peyman (2022). In Vitro Monitoring of Magnesium-Based Implants Degradation by Surface Analysis and Optical Spectroscopy. International Journal of Molecular Sciences . Vol. 23.
https://www.mdpi.com/1422-0067/23/11/6099

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig