Kunstig intelligens - et nytt verktøy innen assistert reproduksjonsteknologi

Prosjektet har som mål å forbedre metodene for å velge ut sædceller og embryo, og dermed øke sjansen for graviditet og levendefødte barn.

Den engelske tittelen til prosjektet er "Artificial intelligence - a novel tool in assisted reproduction technology".

Mellom ti og 15 prosent av alle par er ufrivillig barnløse. De siste tiårene er det utviklet metoder for befruktning utenfor livmoren, såkalt assistert befruktning, men kun rundt en tredel av behandlingsforsøkene lykkes.

Ufrivillig barnløse får vanligvis inntil tre forsøk på å bli gravide gjennom assistert befruktning. Ved å lage en algoritme for utvelgelsen av embryo og sædcelle ved hjelp av maskinlæring, som er en gren innen kunstig intelligens, håper man at de vil trenge færre forsøk.

Mål

Forskningsprosjektet skal utvikle bedre metoder for å velge ut sædceller som brukes til å befrukte egget, enten til tradisjonell prøverørsbefruktning eller til behandlingsmetoden der en sædcelle injiseres direkte inn i eggcellen.

Med bedre metoder for å velge ut sædceller og embryo, håper man at sjansen for graviditet og levendefødte barn øker.

Metode

Maskinlæring er en spesialisering innen kunstig intelligens hvor man bruker statistiske metoder for å la datamaskiner finne mønstre i store datamengder. Forskerne i prosjektet kombinerer data fra video av sædceller med annen data, som pasientdata og biologiske kjennetegn, for å få ny kunnskap om sædkvaliteten.

Forskerne analyserer videoer av sædprøver og utvikler algoritmer for å forbedre og effektivisere sædanalyser. Sædanalyse er ofte det første trinnet i en utredning av ufrivillig barnløse par, og metodene har ikke endret seg i særlig grad siden 1950-tallet.

Forskerne, som har bakgrunn fra biomedisin og informasjonsteknologi, skal bruke kunstig intelligens for å analysere videoer av sædceller og embryo-utviklingen de første dagene etter befruktning.

 • Samarbeidspartnere

  Forskningsprosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra Institutt for naturvitenskapelige helsefag og Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet, forskningssenteret SimulaMet og Fertilitetssenteret.

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...

  Forskningsnyheter

  Mikroskopbilde av sædceller som beveger seg mot høyre
  Jakter på den «perfekte» sædcellen

  Kan kunstig intelligens gjøre assistert befruktning enda bedre?

  Illustrasjon som viser sædceller inne i en rund ramme, med en illustrasjon av kunstig intelligens med gullfargde nettverk og grener rundt. Nettverket er formet som en hjerne. Bakgrunnen er svart.
  Kunstig intelligens kan bedre behandling av ufrivillig barnløshet

  Målet å øke suksessraten for par som får assistert befruktning ved hjelp av kunstig intelligens.

  Illustrasjonsbilde av en mann med to små barn
  Dette kan påvirke menns evne til å få barn

  Professor Trine B. Haugen forklarer hva du bør og ikke bør gjøre hvis du vil bli far. Kan det for eksempel være lurt å spise granateple?