English version
Elian Eve Jentoft

Elian Eve Jentoft

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag   Kognitiv psykologi   Kvinne- og kjønnsstudier   Samfunnsmedisin, sosialmedisin   Sosialantropologi

Emner

Aldring   Kjønnsidentitet   Helsepolitikk   Sosialpolitikk   Kognitiv nevrovitenskap   Folkehelse   Kommunikasjonsteknologi   Queerteori   Ensomhet   Helse- og sosialfaglig arbeid   Aldring og helse   Global mental helse   E-helse   Transstudier

Regioner

Nord-Amerika   Sørøst-Asia   Vest-Europa   Norden

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jentoft, Elian Eve (2023). Technology and older adults in British loneliness policy and political discourse. Frontiers in Digital Health . Vol. 5.

Jentoft, Elian Eve; Haldar, Marit (2023). Panacea or poison? Exploring the paradoxical problematizations of loneliness, technology and youth in Norwegian and UK policymaking. International journal of sociology and social policy .
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.110...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig