English version
Eli Rugaard

Eli Rugaard

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Blixen, Tatjana Bru ; Tkachenko, Elena ; Rugaard, Eli (2021). Arbeidsplassen som språklæringsarena: strategier for kontinuerlig utvikling av reseptive og produktive ferdigheter på norsk som andrespråk. Utarbeidelse av språkopplæringstilbud for flerspråklige IT-ansatte.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig