English version
Tatjana Bru Blixen

Tatjana Bru Blixen

Kort om

Andrespråksdidaktikk
Norsk som andrespråk
Literacy som tverrfaglig kompetanse i fag og yrker
Systemisk funksjonell lingvistikk (SFL)
Funksjonell grammatikk
Flerkulturell pedagogikk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Emner

Lærerutdanning   Flerspråklig literacy

Regioner

Norden

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Blixen, Tatjana Bru; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2022). «All teachers are language teachers» A Norwegian Study on How Teachers in Vocational Education and Training Programs Experience and Reflect on Complementary Literacy Practices and Didactic Strategies in Multicultural Classrooms. Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 7. Section II in "Migration and Inclusion in Work Life - The Role of VET". s. 307-341. Bokförlaget Atlas.
https://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.597973.1644850...

Blixen, Tatjana Bru; Pannell, Justin (2020). “Teachers’ Understanding and Enactment of Critical Literacy – A Lack of Unified Teaching Method”. 19 s. Cogent Education . Vol. 7.
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331186X....Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig